Ewch i’r prif gynnwys

Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP)

I ddechrau, byddwch yn cael sticer fisa 30 neu 90 diwrnod yn eich pasbort a fydd yn caniatáu i chi ddod mewn i’r DU yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwch hefyd yn cael llythyr y cyfeirir ato fel y ‘llythyr BRP’ a fydd yn cadarnhau amodau eich fisa, yn ogystal â phryd a ble i gasglu eich BRP.

Derbyn eich BRP

Bydd y brifysgol yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi roi eich cyfeiriad yng Nghaerdydd. Ar ôl i chi wneud hyn, bydd y cerdyn BRP yn cael ei bostio'n uniongyrchol atoch gan Fisâu a Mewnfudo'r DU.

Rhoi copi o'r BRP i'r Brifysgol

Cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn eich BRP rhaid i chi naill ai ei gyflwyno mewn digwyddiad ymrestru personol neu os nad oes rhaid i chi gasglu'ch cerdyn adnabod, anfonwch sgan o ddwy ochr eich cerdyn BRP i PBI@caerdydd.ac.uk