Ewch i’r prif gynnwys

Trwydded Breswyl Fiometrig

Canllaw i’r myfyrwyr rhyngwladol hynny sydd wedi gwneud cais i gasglu eu Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP) o’r Brifysgol.

I ddechrau, byddwch yn cael sticer fisa 30 diwrnod yn eich pasbort a fydd yn caniatáu i chi ddod mewn i’r DU yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwch hefyd yn cael llythyr a gyfeirir ato fel y ‘llythyr BRP’ a fydd yn cadarnhau amodau eich fisa, yn ogystal â phryd a ble i gasglu eich BRP.

Casglu eich BRP

Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar e-bost pan fydd eich BRP yn barod i’w gasglu. Peidiwch â cheisio ei gasglu cyn derbyn yr e-bost hwn.

Byddwch yn gallu casglu eich BRP o Undeb y Myfyrwyr o rhwng 16 Medi a 3 Hydref 2019 o 4ydd llawr Undeb y Myfyrwyr. Bydd angen i chi ei gasglu o fewn 10 diwrnod ar ôl i chi gyrraedd yn y DU, neu o fewn 10 niwrnod i’r BRP fod ar gael gan y brifysgol, pa un bynnag yw'r diweddaraf.

Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, gallwch gasglu eich Cerdyn Myfyriwr Prifysgol Caerdydd. 

Gwirio hunaniaeth

Pan fyddwch yn dod i gasglu eich BRP, rhaid i chi ddod â’ch pasbort gwreiddiol – mae’n rhaid i rif y pasbort gyfateb i’r rhif ar y sticer. Rhaid i chi hefyd ddod â llythyr gwreiddiol eich BRP yn nodi Prifysgol Caerdydd fel y man casglu.

Mae’n rhaid cael stamp glanio dilys gan swyddog mynediad i’r DU yn eich pasbort.  Mae’n rhaid i’r ffotograff ar y pasbort a’r sticer fod yn debyg iawn i chi.

Os ydych yn casglu BRP dibynnydd, bydd angen i chi ddod â phasbort gwreiddiol y dibynnydd a’u llythyr BRP. Mae’n rhaid i’r llun ar y BRP fod yn debyg iawn i’r llun ar sticer a phasbort y dibynnydd.

Os bydd unrhyw un o'r pwyntiau dilysu hunaniaeth yn methu, neu nad ydych wedi casglu eich BRP o fewn yr amserlen 10 diwrnod, yna ni fyddwn yn gallu cyhoeddi BRP heb wirio gyntaf gyda Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI).

Os ydych o dan 18

Os ydych o dan 18 oed ac angen casglu eich BRP o'r Swyddfa Bost, bydd angen i chi fod mewn cwmni oedolyn. Os nad oes gennych rhiant neu warcheidwad, bydd staff Prifysgol Caerdydd ar gael i'ch helpu.

Dewch i'r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr ar 3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr ar yr amseroedd canlynol a bydd ein staff yn mynd gyda chi i'r Swyddfa Bost:

  • Dydd Llun 23 Medi am 14:00
  • Dydd Llun 30 Medi am 14:00

Nid oes angen i chi wneud apwyntiadau ymlaen llaw - dewch draw ar yr amseroedd ar nodir uchod.