Ewch i’r prif gynnwys

Mynd o le i le

Mae hi'n hawdd teithio o gwmpas gyda'r amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i chi – prin fod angen car arnoch.

Gwybod lle i fynd

  • edrychwch ar ein map rhyngweithiol o'r brifysgol er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r adeiladau
  • lawrlwythwch ein map defnyddiol i ddod o hyd i gefnogaeth a chyfleusterau i fyfyrwyr, Llyfrgelloedd, mannau astudio, cefnogaeth a gwasanaethau TG ac opsiynau trafnidiaeth ar ein campysau ym Mharc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan
  • defnyddiwch yr Ap Myfyrwyr, fydd ar gael cyn bo hir!
  • i gynllunio teithio i'r Brifysgol ac o amgylch y Brifysgol, ewch i My Uni Journey

I gynllunio teithiau tu allan i'r Brifysgol, ewch i Traveline Cymru

Cofrestrwch i logi beic am ddim

Manteisiwch ar aelodaeth nextbike flynyddol am ddim, gyda 30 munud am ddim bob taith.

Mae gorsafoedd llogi a beiciau yn agos at lawer o adeiladau'r Brifysgol ar draws y ddau gampws, ac yn cynnig cyfle perffaith i chi fwynhau beicio yng Nghaerdydd.

I gael aelodaeth am ddim, bydd angen i chi:

  • defnyddio eich cyfeiriad ebost Prifysgol Caerdydd '@caerdydd.ac.uk'
  • dewis Prifysgol Caerdydd o'r gwymplen Partneriaid
  • peidiwch â dewis unrhyw beth pan ofynnir i chi ddewis tanysgrifiad.

Mae angen i chi gofrestru cerdyn talu i gael aelodaeth nextbike. Codir £1 wrth gofrestru, ond caiff y taliad ei gredydu i'ch cyfrif nextbike.

Cofrestrwch ar-lein neu ffoniwch linell gymorth nextbike ar 020 8166 9851.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gwasanaethau bysiau a threnau ar gael yng nghanol y ddinas, ei maestrefi ac i wahanol leoliadau y tu allan i'r ddinas.

Teithio ar y bws

Mae darparwyr gwasanaeth bws lleol a chenedlaethol yn gwasanaethu'r campysau.

Llwybrau lleolTeithio CenedlaetholBws gwennol i'r maes awyr
Bws CaerdyddNational ExpressTraws Cymru
NATMegabusMaes awyr Caerdydd
Newport Bus (X30 drwy Parc y Mynydd Bychan) Maes awyr Bryste
Stagecoach  

Teithio ar y trên

Mae Caerdydd Canolog yn ganolfan ar gyfer rhwydwaith trên yng Nghaerdydd, yn cysylltu'r ddinas gyda gweddill De a Gorllewin Cymru a prif ddinasoedd Prydeinig.

Mynediad campwsGorsaf agosafAmser cerdded
Ysgol Peirianneg (Adeiladau Trevithick a'r Frenhines), Tŷ McKenzie, Tŷ Eastgate, Llys Senghennydd, Neuadd Senghennydd, Neuadd GordonHeol y Frenhines CaerdyddTua 10 munud
Adeiladau'r Brifysgol ym Mharc Cathays (ac eithrio rhai sy'n agos i orsaf Heol y Frenhines Caerdydd)CathaysTua 15-20 munud
Adeiladau'r Brifysgol ym Mharc y Mynydd BychanLefel isaf Y Mynydd Bychan a Lefel uchaf Y Mynydd BychanTua 20 munud

Gallwch gyfuno eich taith trên gyda defnydd am ddim o nextbike.

Mae gorsafoedd llogi nextbike wedi'i lleoli yn/agos i'r gorsafoedd trên ac o amgylch nifer o adeiladau'r Brifysgol.