Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr i wneud yn siŵr bod eich anghenion gofal yn cael eu bodloni.

Os nad ydych eisoes wedi cysylltu â’r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr fel ymgeisydd cyn cyrraedd, trefnwch apwyntiad cychwynnol gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted ag y bo modd.

Bydd angen i chi roi tystiolaeth addas o’ch anabledd er mwyn gallu trafod eich anghenion cymorth a rhoi addasiadau rhesymol addas ar waith i gefnogi eich astudiaethau. Os nad ydych yn siŵr a oes gennych dystiolaeth addas, rydym yn eich cynghori i gysylltu â ni cyn  gwasanaeth cyn trefnu apwyntiad cychwynnol.

Os ydych wedi gwneud cais am ragor o gymorth drwy’r lwfans i fyfyrwyr anabl (DSA), mae’r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr hefyd yn cynnig canolfan asesu anghenion DSA.  Os ydych wedi cael casi I drefnu asesiad o anghenion, ebostiwch dsaadmin@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)29 2087 9127.

Os ydych eisoes wedi cysylltu â’r gwasanaeth fel ymgeisydd, ac wedi cytuno ar ba gefnogaeth fyddai’n fuddiol i chi yn ystod eich astudiaethau, gallwch wirio p’un a yw’r adrannau priodol, e.e. eich Ysgol, llyfrgelloedd, y Gofrestrfa ac ati, wedi cytuno drwy fewngofnodi i’ch cyfrif SIMS.Dylai eich Cynghorydd Anabledd fod wedi rhoi gwybod i chi a oes angen i chi drefnu apwyntiad cychwynnol ar ôl cyrraedd Caerdydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gael gafael ar eich cefnogaeth, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl:

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr