Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn ym mis Gorffennaf 2021, felly rydym yn eich cynghori i'w gwirio'n rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia i wneud yn siŵr bod eich anghenion gofal yn cael eu bodloni.

Os nad ydych eisoes wedi cysylltu â’r Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia fel ymgeisydd cyn cyrraedd, trefnwch apwyntiad cychwynnol gyda Chynghorydd Anabledd cyn gynted ag y bo modd.

Bydd angen i chi roi tystiolaeth addas o’ch anabledd er mwyn gallu trafod eich anghenion cymorth a rhoi addasiadau rhesymol addas ar waith i gefnogi eich astudiaethau. Os nad ydych yn siŵr a oes gennych dystiolaeth addas, rydym yn eich cynghori i gysylltu â ni cyn  gwasanaeth cyn trefnu apwyntiad cychwynnol.

Os ydych wedi gwneud cais am ragor o gymorth drwy’r lwfans i fyfyrwyr anabl (DSA), mae’r gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia hefyd yn cynnig canolfan asesu anghenion DSA.  Os ydych wedi cael casi I drefnu asesiad o anghenion, ebostiwch dsaadmin@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)29 2087 9127.

Os ydych eisoes wedi cysylltu â’r gwasanaeth fel ymgeisydd, ac wedi cytuno ar ba gefnogaeth fyddai’n fuddiol i chi yn ystod eich astudiaethau, gallwch wirio p’un a yw’r adrannau priodol, e.e. eich Ysgol, llyfrgelloedd, y Gofrestrfa ac ati, wedi cytuno drwy fewngofnodi i’ch cyfrif SIMS.Dylai eich Cynghorydd Anabledd fod wedi rhoi gwybod i chi a oes angen i chi drefnu apwyntiad cychwynnol ar ôl cyrraedd Caerdydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gael gafael ar eich cefnogaeth, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl:

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr