Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Dewch i ymweld â ni i sicrhau bod eich cefnogaeth wedi’i drefnu.

Cyn gynted rydych yn cyrraedd Caerdydd, rydych yn gallu dod i gwrdd â ni i drefnu eich cefnogaeth. Os oes trefniadau wedi cael eu trafod gyda chi cyn i chi gyrraedd, bydd angen i chi ddod a chwrdd â Chynghorydd, er mwyn i’ch cefnogaeth gael ei gytuno a’i roi mewn lle. Os nad ydych wedi rhoi gwybod i ni am eich anabledd drwy’r broses derbyn, peidiwch â phoeni. Fodd bynnag, rydym yn eich annog chi i gysylltu â ni cyn gynted i chi gyrraedd.

Mae cynghorwyr wedi’u lleoli yn ein Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr 50 Plas y Parc, Campws Cathays ac 2il lawr Tŷ Aberteifi, Campws Parc y Mynydd Bychan.

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad

Map o wasanaethau i fyfyrwyr

Map o wasanaethau i fyfyrwyr

6 Hydref 2017

Defnyddiwch ein map hwylus i leoli gwasanaethau myfyrwyr a’r cludiant sydd ar gael ar draws campws Parc y Mynydd Bychan a champws Parc Cathays.

PDF

Cysylltwch â ni

Cefnogaeth Anabledd (Cathays)