Cofrestru

Rhaid cofrestru i fod yn fyfyriwr cyn i chi ddechrau astudio yn y Brifysgol.

Dylech dderbyn e-bost (neu lythyr) fydd yn gofyn i chi gofrestru ar-lein. Fel arfer, mae hyn tua thair wythnos cyn i chi ddechrau ar eich cwrs. 

Dilynwch y camau isod er mwyn cofrestru yn llwyddiannus:

Hand on a computer mouse

Cofrestru ar-lein

Ni ddylai’r cam cyntaf hwn i ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

School of Politics and International Relations

Cofrestru/Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu - efallai y bydd rhai o’r rhain yn orfodol er mwyn dewis eich modiwlau dewisol ar y cwrs.

Making medical decisions

Brechiadau a chofrestru gyda meddyg teulu

For the sake of your health and those around you –we recommend that you receive a series of vaccinations as well as registering with a local GP.

Three students outside main building

Trwydded Breswyl Fiometrig

Canllawiau i’r myfyrwyr rhyngwladol hynny sydd wedi trefnu i gasglu eu trwydded o’r Brifysgol.

Student in library

Cerdyn myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Students in a lecture

Myfyrwyr ag anableddau

Cyflwyno cais am drefniadau ychwanegol yn ystod arholiadau neu brofion dosbarth - fel amser ychwanegol neu ddefnyddio cyfrifiadur neu ysgrifennydd.

Student sitting on the floor in front of a laptop balanced on a pile of books.

Camau nesaf

Gwirio eich cymwysterau, agor cyfrif banc, cael ffurflen eithrio treth gyngor a mwy.