Ewch i’r prif gynnwys

Ymunwch â’n cwrs ar-lein cyn cyrraedd

A oes gennych chi lawer o gwestiynau ynghylch dechrau bywyd yma? Ymunwch â’n cwrs ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am fyw ac astudio yma.

Mae’r cwrs Dechrau Bywyd Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd sydd ar FutureLearn wedi’i greu gyda myfyrwyr, ac mae’n rhoi cipolwg i chi ar fywyd prifysgol.

Rydym yn ceisio ateb llawer o’r cwestiynau sy’n debygol o fod gennych, gan gynnwys:

  • Beth yw’r ffyrdd gorau o ymgartrefu a dod i adnabod pobl?
  • Sut mae dysgu yn y brifysgol yn wahanol?
  • Beth yw'r gwahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael?

Gallwch ymuno ar unrhyw ddyfais (gliniadur, llechen, ffôn symudol) ac edrych ar y pethau sydd o ddiddordeb i chi.

Mae pob cam wedi’i gynllunio i’ch helpu i wneud y gorau o’ch cyfnod yn y brifysgol.

Ymuno â'r cwrs.