Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs ar-lein cyn cyrraedd

Edrych ymlaen at ddechrau eich cwrs? Nerfus am gwrdd â phobl newydd? Llwyth o gwestiynau? Peidiwch â phoeni, rydym ni wedi sefydlu cwrs ar-lein newydd i'ch helpu i bontio i astudio yng Nghaerdydd.

Mae Dechrau eich bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi'i greu ar y cyd â myfyrwyr, ac mae'n llawn amrywiaeth o fideos, erthyglau, cwisiau a byrddau trafod. Fe glywch chi gan fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr am eu profiadau. Mae digon o gyfleoedd i gysylltu â'ch cyd-fyfyrwyr newydd a rhannu eich cwestiynau a'ch meddyliau.

Nid yw'r cwrs yn orfodol, does dim prawf ar y diwedd; ac yn well fyth gallwch gwblhau'r cwrs yn eich pwysau eich hun.

Pan fyddwch chi'n dechrau ar y cwrs byddwch yn gweld bod y pynciau i gyd wedi'u rhannu'n ddwy 'wythnos'. Ffordd arall o ddweud 'modiwl' neu 'uned' yw hyn. Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • nerfau'r mis cyntaf
  • sut y byddwch chi'n dysgu yn y Brifysgol
  • cyngor ar beth i ddod gyda chi
  • rheoli eich arian
  • edrych ar ôl eich hun.

Mae pob cam o'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch helpu i wneud y gorau o'ch cyfnod yn y Brifysgol.

Creu cyfrif gyda FutureLearn i ddechrau