Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio system SIMS ar-lein

Cael trafferth gyda SIMS? Dysgwch sut i oresgyn y problemau mwyaf cyffredin gyda’r system ar-lein.

Methu mynd ar wefan SIMS

Gwnewch yn siŵr eich bod yn teipio’r URL (http://sims.cf.ac.uk) i’r bar cyfeiriad ar frig eich sgrin ac nid i beiriant chwilio (ee Google).

Os ydych yn ceisio ymweld â SIMS y tu allan i’ch cartref - er enghraifft, yn eich gwaith - mae’n bosibl ei fod wedi cael ei rwystro gan y sefydliad. Cysylltwch â gweinyddwr y rhwydwaith am gyngor.

Methu mewngofnodi

Wedi anghofio’r cyfrinair

Os ydych yn fyfyriwr newydd, byddwn wedi rhoi cyfrinair i chi yn y cam ymgeisio ac yna gofyn i chi newid y cyfrinair i rywbeth mwy cofiadwy.

Os ydych wedi anghofio hwn, efallai eich bod wedi llenwi cwestiynau diogelwch a fydd yn caniatáu i chi ailosod eich cyfrinair. Fel arall, ar y sgrin mewngofnodi i SIMS, gallwch ofyn am gyfrinair newydd a bydd yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost o’ch dewis.

Ni ddylai myfyrwyr rannu eu manylion mewngofnodi na'u cyfrineiriau â phobl.

Ateb y cwestiynau diogelwch yn gywir

Os ydych wedi cyflwyno eich enw a’ch cyfrinair yn llwyddiannus, ond yn methu ag ateb y cwestiynau diogelwch, gwiriwch eich bod yn nodi’r rhif myfyriwr cywir (i’w gael ar frig unrhyw gyfathrebu’n ymwneud â chofrestru).

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich dyddiad geni yn y fformat dd/mm/bbbb.

Nid yw eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn gweithio

Gwiriwch eich bod yn teipio eich enw a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd yn y meysydd cywir. Os bydd neges camgymeriad yn ymddangos, gwnewch nodyn o hyn os byddwch angen cysylltu â ni am help.

Dal i gael trafferth?

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cofrestru ar-lein – naill ai o ran mynd ar SIMS neu o ran cywirdeb data – cysylltwch â’r tîm Cofrestru drwy Holi Caerdydd neu dros y ffôn:

Ymholiadau Cofrestru

Os yn bosib, dylech gadw cofnod o unrhyw negeseuon gwall rydych yn dderbyn Os yw eich ymholiad yn gysylltiedig â ffioedd, cysylltwch â'r tîm Cyllid.

Ffioedd Dysgu

Mae cofrestru ar-lein yn orfodol, ac rydym yn argymell eich bod yn ei gwblhau cyn i chi gyrraedd yng Nghaerdydd - ond os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur neu yn methu mynd ar-lein, gallwch gofrestru wrth i chi gyrraedd yn y Brifysgol yn un o'n lleoliadau cofrestru lle bydd staff ar gael i helpu.

Gallwch wneud hyn wrth bwynt casglu Carden Adnabod Myfyriwr.