Ewch i’r prif gynnwys

Goblygiadau gadael y Brifysgol

Ceir cyfnod o bythefnos o ddechrau eich cwrs lle na fyddwn yn codi tâl ffioedd dysgu. Mae hyn yn berthnasol i'n holl fyfyrwyr.

Y sawl a ariennir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Yn dilyn y cyfnod gras o bythefnos, byddwn yn codi'r ffioedd canlynol:

  • Tymor 1 (o 18 Hydref 2021 i 17 Rhagfyr 2021) - 25%
  • Tymor 2 (o 22 Ionawr 2022 i 1 Ebrill 2022) - 50%
  • Tymor 3 (o 23 Ebrill 2022 i 17 Mehefin 2022) - 100%

Y rhai na chaiff eu hariannu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Yn dilyn y cyfnod gras o bythefnos, byddwn yn codi tâl ac eithrio'r blaendal na ellir ei ad-dalu, ar sail pro rata ar y nifer o wythnosau o bresenoldeb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd:

  • 32 wythnos ar gyfer myfyrwyr israddedig
  • 50 wythnos ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig.

Byddwch yn derbyn ad-daliad priodol fel bo'r angen.

Mae yna adegau pan fydd cyrsiau penodol yn dilyn rheolau gwahanol o ran ad-dalu ffioedd. Byddwn yn eich hysbysu am yr eithriadau hyn a lle mae gweithdrefnau ad-dalu ffioedd yn wahanol i'r hyn ag amlinellir uchod, cyn i chi ddechrau'r cwrs.

Cysylltwch â ni

Rydym yn eich cynghori i siarad gydag aelod staff yn y Swyddfa Gyllid i drafod goblygiadau tynnu yn ôl ar eich ffioedd dysgu. Efallai byddwch yn dymuno trafod agweddau eraill o adael eich cwrs, megis goblygiadau ariannol, gydag aelod o'r Tîm Cyngor ac Arian.

Ymholiadau ffioedd dysgu

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Cyngor a Chyllid Myfyrwyr(Parc y Mynydd Bychan)

Cymorth i Fyfyrwyr Ysgol Fusnes Caerdydd (Ysgol Busnes Caerdydd)