Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau Cymorth Arbenigol

Os argymhellir i chi gael Gwasanaeth Cefnogaeth Arbenigol fel addasiad rhesymol gan y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia neu'n dilyn eich asesiad anghenion DSA, gallwn ddarparu'r gwasanaeth i chi drwy ein gwasanaethau mewnol.

Gweithiwr cymorth

Mae gennym dîm o weithwyr cymorth sy'n gallu gweithio gyda chi i'ch cynorthwyo gydag ystod o weithgareddau'n gysylltiedig ag astudiaethau, fel:

 • Cymryd nodiadau mewn darlithoedd
 • Eich cyfeirio neu eich helpu i symud o amgylch y campws
 • Cymorth gyda dosbarthiadau labordy neu ymarferol.

Tiwtora sgiliau astudio

Mae gennym dîm o diwtoriaid sgiliau astudio arbenigol sy’n gallu cynnig cefnogaeth sgiliau astudio i chi. Mae'r gefnogaeth mae ein tiwtoriaid n cynnig yn canolbwyntio ar gynnig y sgiliau sy'n gysylltiedig ag astudio canlynol:

 • Sgiliau trefnu a rheoli amser
 • Technegau gwneud nodiadau a chofio
 • Sgiliau ymchwil
 • Ysgrifennu academaidd
 • Sillafu a gramadeg
 • Strategaethau adolygu
 • Sgiliau cyflwyno
 • Dysgu annibynnol

Gwasanaeth mentora iechyd meddwl

Mae ein mentoriaid yn gweithio gyda chi i reoli eich gofynion sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau a allai gael eu heffeithio gan effaith eich cyflwr iechyd meddwl.

Os ydych ar y sbectrwm awtistig, gallwn gysylltu â mentoriaid allanol i ddod i’r campws a gweithio gyda chi i ddatblygu ystod o strategaethau, fel sgiliau cymdeithasol, cyfathrebu a byw’n annibynnol yn ogystal â sgiliau trefnu, cynllunio a datrys problemau.

Os oes unrhyw un o’r gwasanaethau cymorth arbenigol hyn wedi’u hargymell i chi a’i fod wedi’i awdurdodi gan ffynonellau ariannol allanol, fel DSA, bydd eich corff ariannu’n talu am gost y cymorth hwn i chi.

Rydym yn annog ymgeiswyr i gysylltu â ni i drafod trefnu'r gefnogaeth cyn dechrau eich astudiaethau.

Rhagor o wybodaeth

Cefnogaeth anabledd