Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi eich dysgu

Mae’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ddarpar fyfyrwyr anabl a myfyrwyr anabl presennol am gefnogaeth a gallai eu helpu i ymgysylltu â’u hastudiaethau.

Rydym yn darparu:

  • cyngor, arweiniad a gwybodaeth cyfrinachol am faterion yn gysylltiedig â’ch anabledd
  • cymorth wrth adnabod eich anghenion cefnogaeth ac addasiadau rhesymol sydd angen arnoch
  • cyngor ar eich cymhwysedd a’ch cais ar gyfer y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)
  • asesiadau anghenion i benderfynu eich gofynion arbenigol
  • cysylltu â’ch Ysgol Academaidd ac adrannau eraill i gynghori a gweithredu eich addasiadau rhesymol.

Rhagor o wybodaeth am ein darpariaethau ar gyfer ein myfyrwyr ag anableddau.

Cefnogaeth wrth eich Ysgol Academaidd

Rhagor o wybodaeth am addasiadau rhesymol a ellir eu gweithredu o fewn eich rhaglen astudio.

Cefnogaeth yn y llyfrgell

Learn more about the range of support available via our library services.

Gwasanaethau Cymorth Arbenigol

Learn more about our specialist support services.

Trefniadau arholiad

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i chi mewn arholiadau.

Rhagor o wybodaeth

Cefnogaeth anabledd