Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr yr effeithir arnynt gan y coronafirws (COVID-19) sy’n cyrraedd y campws yn hwyr

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Last updated: 29/07/2021 16:51

Rydym yn deall y gallech brofi oedi wrth deithio i Gaerdydd ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22 oherwydd cyfyngiadau coronafeirws (COVID-19). Byddwn yn darparu cymaint o gymorth ag y gallwn os byddwch yn wynebu oedi.

Astudio o bell

Os na allwch gyrraedd Caerdydd ar gyfer dechrau eich cwrs, caniateir i chi astudio ar-lein am bedair wythnos gyntaf y tymor cyn ymuno â ni ar y campws. Os byddwch yn astudio ar-lein ar gyfer y cyfnod hwn, byddwch yn colli rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb ac ni fydd pob deunydd astudio ar gael ar-lein. Felly, rydym yn eich annog i sicrhau eich bod yn ymuno â ni yng Nghaerdydd cyn gynted ag y gallwch.

Rydym yn adolygu ein polisi astudio o bell yn gyson a byddwn yn ysgrifennu atoch os bydd unrhyw newidiadau. Efallai y bydd nifer fach o gyrsiau lle na fydd astudio o bell yn bosibl. Cyhoeddir y manylion llawn yn ddiweddarach yn yr haf.

Cael cyngor

Os na allwch ddychwelyd i'r campws yna dylech gysylltu â'ch Ysgol yn y lle cyntaf i drafod opsiynau. Gallwch hefyd gael cyngor pellach drwy ebostio studentconnect@caerdydd.ac.uk.