Ewch i’r prif gynnwys

Ffitrwydd i ymarfer

Mae'r wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gyfer 2019 a gallai gael ei newid. Yn y cyfamser, dysgwch am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ym mis Medi 2020.

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o beth yn union mae ffitrwydd i ymarfer yn ei olygu cyn i chi gofrestru i astudio unrhyw un o’n rhaglenni. Bydd hyn yn eich helpu i fod yn barod i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol pan fyddwch yn gymwysedig.

Ffisiotherapi (BSc)

Mae angen i ni sicrhau eich bod deall gofynion corfforol a meddyliol y rhaglen fel eich bod yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus os taw Ffisiotherapi yw'r cwrs cywir i chi.

I'ch helpu gyda’r penderfyniad hwnnw, rydym yn cynnig gwybodaeth fanwl am ofynion corfforol a meddyliol y rhaglen Ffisiotherapi (BSc).