Ewch i’r prif gynnwys

PhD yn y Niwrowyddorau Integreiddiol

Cefnogir ein PhD pedair blynedd gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome.

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil eithriadol gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf ym mhob maes niwrowyddoniaeth. Mae ehangder a dyfnder ein harbeniged yn amrywio o ddadansoddi mwtadiadau cell unigol yn phenotypig, i nodweddu rhyngweithio’r amgylchedd genynnol mewn meysydd seiciatrig a niwrolegol, i ddelweddu calsiwm rhyng-gellol mewn drain dendritig unigol i EEG ac fMRI cyfunol yn ystod tasgau sylwol.

Dyma gwrs pedair blynedd amser llawn a fydd yn rhoi ichi brofiad amrywiol o dechnegau ymchwilio y niwrowyddorau integreiddiol, sy’n amrywio o’r genynnol, y cellol, a’r ymddygiadol, gan ymgorffori dulliau megis dilyniannu genynnol, a delweddu dynol.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y cynllun hwn, gan gynnwys strwythur y modiwl a gofynion mynediad

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob ymholiad cyffredinol at:

Cleaver

Julie Cleaver

Administrative Officer, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email:
cleaverj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8341

Cyfarwyddwr Cwrs

Professor John Aggleton

Yr Athro John Aggleton

Professor of Cognitive Neuroscience

Email:
aggleton@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 4563

Dirprwy Gyfarwyddwr Cwrs

Anthony Isles

Dr Anthony Isles

Reader, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email:
islesar1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8467
An image of Professor Frank Sengpiel

Yr Athro Frank Sengpiel

Professor of Neuroscience

Email:
sengpielf@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0) 29 2087 5698

Yr Athro Seralynne Vann

Professor

Email:
vannsd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6253
Dr Kerrie Thomas

Dr Kerrie Thomas

Reader, Operations Director Neuroscience and Mental Health Research Institute (NMHRI), Co-Director of the Hodge Centre for Neuropsychiatric Immunology in Cardiff

Email:
thomaskl5@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8344
Frances Rice

Yr Athro Frances Rice

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email:
ricef2@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8384