Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni ymchwil strategol

Drwy gydweithio ag ystod eang o sefydliadau academaidd, iechyd a chyhoeddus, gallwn fynd yn ein blaen a chynyddu effaith gwaith arloesol ein Sefydliad Ymchwil.

Mae'r berthynas yn amrywio o gydweithio â sefydliadau academaidd allanol a chael grantiau a noddir gan sefydliadau, i raglenni mewnol a gynhelir gan ganolfannau ym Mhrifysgol Caerdydd ei hun.

Rydym yn frwdfrydig iawn ynghylch cyflwyno ymchwil berthnasol sy'n gwasanaethu diben cymdeithasol gwerthfawr. Mae ein tîm ymchwil yn croesawu cyfleoedd i feithrin cydweithrediadau newydd. Credwn mai dim ond drwy gyfathrebu syniadau gwyddoniaeth yn ehangach y gall ein staff a'n myfyrwyr gyflawni eu nodau craidd wrth ymchwilio i driniaethau a therapïau posibl ar gyfer ystod o gyflyrau niwrolegol cymhleth.

Cydweithrediadau allweddol

Takeda drug discovery

Takeda

We've partnered with Takeda Pharmaceutical Company Limited for a drug discovery collaboration.

Hadyn Ellis exterior

The Waterloo Foundation Future Minds Programme

The Waterloo Foundation Future Minds Programme will enable young researchers to develop innovative treatments for debilitating mental health conditions.

Wellcome Trust logo long

Grant DEFINE Gwobr Strategol Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae DEFINE yn cynnig rhaglen niwrowyddoniaeth clinigol a sylfaenol integredig i archwilio anhwylderau meddyliol.

microscope research

Hodge Centre for Neuropsychiatric Immunology

Hodge Foundation investment uniting university experts.

data

Pathfinder Grant

We've partnered with Takeda Pharmaceutical Company Limited for a drug discovery collaboration.

Cysylltwch â ni

I drafod prosiect neu gydweithrediad posibl, cysylltwch â ni drwy:

Tîm Cyfathrebu NMHRI