Ewch i’r prif gynnwys

Noddwr

Actor a chomedïwr adnabyddus yn Noddwr Sefydliad Arloesedd.

Ein noddwr Stephen Fry
Noddwr Sefydliad Ymchwil a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd, Stephen Fry, gyda’r Athro Mike Owen yn ystod ei ymweliad ym mis Tachwedd 2017.

Mae Stephen Fry, un o actorion, awduron a chomedïwyr amlycaf y Deyrnas Unedig, wedi'i ddadlennu fel Noddwr cyntaf erioed Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl.

Yn rhinwedd ei swydd fel Noddwr bydd yn eiriol dros waith ymchwil y Sefydliad Arloesedd ac yn defnyddio'i broffil amlwg yn gyhoeddus ac yn y cyfryngau i helpu i chwalu'r stigma sy'n gysylltiedig â phobl sy'n dioddef iechyd meddwl gwael.

Mae Stephen Fry yn ddigon cyfarwydd â'r Brifysgol a gwaith arloesol y Sefydliad Arloesedd.

Fel rhan o'i gyfres o raglenni dogfen The Secret Life of the Manic Depressive, ymwelodd â thîm yr Athro Nick Craddock i drafod yr anhwylder a chymryd rhan hefyd yn ei astudiaeth ymchwil fwyaf erioed ar yr anhwylder.

Yn 2010 dyfarnodd y Brifysgol Gymrodoriaeth er Anrhydedd iddo.

Wrth siarad am ei waith gyda'r Sefydliad Arloesedd ac yn enwedig felly gyda'r Athro Nick Craddock, dywedodd Stephen Fry:

Mae'r Athro Craddock wedi arloesi gydag astudiaeth eithriadol ar anhwylder deubegynnol, gan ddefnyddio'r grŵp mwyaf o bobl at ddibenion ymchwil i geisio casglu toreth o ddata am yr anhwylder ofnadwy yma.Rwy'n credu bod ymchwil i iechyd meddwl yn un o'r pethau y dylai Caerdydd fod yn fwyaf balch ohonyn nhw achos mae hon yn astudiaeth sydd gyda'r gorau yn y byd ac mae wedi rhoi'r adran yma ar fap y byd ym marn yr arweinwyr yn y maes.Rwy'n credu bod gan Brifysgol Caerdydd ran fawr i'w chwarae wrth chwalu'r gwarthnodi sydd ar salwch meddwl. Rwy'n falch iawn o allu chwarae rhan fach yn y broses honno.

Stephen Fry Neuroscience and Mental Health Research Institute's Patron

Ym 1981 y daeth Stephen Fry i sylw'r cyhoedd gyntaf, yn rifíw Footlights Caer-grawnt "The Cellar Tapes", a oedd hefyd yn cynnwys Hugh Laurie, Emma Thompson a Tony Slattery.

Gyda Hugh Laurie, ar ffurf y deuawd comedi Fry a Laurie, fe fu'n gydawdur ac yn gyd-seren A Bit of Fry & Laurie, ac fe chwaraeodd y ddau'r prif rannau hefyd yn Jeeves and Wooster.

Fel actor unigol, chwaraeodd Fry y brif ran yn y ffilm Wilde, chwaraeodd Melchett yng nghyfres deledu'r BBC, Blackadder, a serennu fel y prif gymeriad, Peter Kingdom yng nghyfres ITV Kingdom. Ef hefyd yw cyflwynydd y rhaglen gwis QI.

Gan groesawu'r newyddion, dywedodd yr Athro Nick Craddock: "Mae Stephen yn gawr yn y frwydr yn erbyn stigma mewn afiechyd meddwl. Rydyn ni wrth ein bodd ac yn ddiolchgar iawn am ei ddiddordeb yn ein hymchwil a'i help gyda hi. Does yna ddim gwell Noddwr a llysgennad dros ein Sefydliad Arloesedd a'i waith."

Dywedodd yr Athro Mike Owen, Cyfarwyddwr Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl: "Gan fod iechyd meddwl yn aml yn cael ei anwybyddu a'i gamddeall, mae'n dal i fod yn un o'r sialensiau allweddol ym myd iechyd. Mae iechyd meddwl gwael yn effeithio ar ryw 16.7 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig heddiw.

"Ein cenhadaeth syml yn y Sefydliad Arloesedd yw bwrw ati i ddatblygu meysydd ymchwil newydd i geisio troi darganfyddiadau sylfaenol niwrowyddonwyr Caerdydd ym maes yr anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol mawr yn fodd i ddeall rhagor ar fecanweithiau, dosbarthiad a diagnosis y clefydau.

"Gan fod Stephen Fry yn ŵr poblogaidd a mawr ei barch, rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi derbyn ein gwahoddiad i fod yn Noddwr cyntaf arnom i helpu i ledaenu'n neges ni a ffrwyth ein gwaith. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ef dros y misoedd nesaf."