Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Ein nod yw ymgysylltu gyda chynulleidfa eang ynglŷn ag effaith ein hymchwil yn y byd go iawn a rhoi cyfleoedd i bawb i gyfathrebu’n uniongyrchol â  ni.

Mae ymgysylltu’n rhan hanfodol o’n gwaith. I’n hymchwil i fod yn effeithiol, mae’n hanfodol ei fod yn berthnasol i brofiad ac anghenion pobl o gig a gwaed.

Mae’n bwysig hefyd ein bod yn rhannu ein darganfyddiadau gyda gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn ogystal â llunwyr polisi a sefydliadau trydydd sector.

Rydym hefyd yn frwd iawn dros weithio gyda phlant a phobl ifanc i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o niwrowyddonwyr.

Nodwch, mae'r tudalennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

PCNS

Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Ôl-raddedig Caerdydd

Discover more about the PCNS including information on film screenings, debates and Q&A sessions.

Brain games

Gemau’r Ymennydd

Mae Gemau’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, yn ffurfio set o weithgareddau llawn hwyl a rhyngweithiol, sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd gasglu pwyntiau ac ennill gwobrau.

animal brains scouts

Scouts Night

We hold regular open evenings for local Cub Scout groups, giving children the chance to be a neuroscientist for a night.

Pwyllgor golygyddol Parth yr ymennydd 2017

Parth yr ymennydd

Mae Parth yr Ymennydd yn brosiect ymgysylltu cymunedol a gynhelir gan ôl-raddedigion i hyrwyddo cyfathrebu gwyddoniaeth drwy flogiau a phodlediadau.

Cymerwch ran

I drafod unrhyw gyfleoedd ymgysylltu sydd ar y gweill, cysylltwch â ni:

Ymchwiliadau cyffredinol