Ewch i’r prif gynnwys

Corws Symffoni Prifysgol Caerdydd

Mae gennym hanes hir a balch o hyrwyddo canu corawl yng Nghaerdydd.

Ar hyn o bryd mae tua 150 o gantorion yn y Corws Symffoni a gall pob myfyriwr cerddoriaeth ymuno.

Er bod y côr yn cynnwys myfyrwyr o'r Ysgol Cerddoriaeth yn bennaf, rydym yn croesawu myfyrwyr a staff o bob rhan o'r Brifysgol.

  • Wedi gwneud clyweliad: Ydy
  • Arweinydd Tim Hooper
  • Sesiynau Ymarfer: Dydd Iau, 19:00-20:30, Neuadd Gyngerdd

Mae'r Corws Symffoni yn agored i holl fyfyrwyr y Brifysgol a thrigolion Caerdydd. Cynhelir sesiynau 'Cwrdd a Chyfarch' ar gyfer trigolion Caerdydd a myfyrwyr sydd ddim yn astudio cerddoriaeth bob mis Hydref gyda Tim Hooper. I gael rhagor o wybodaeth am glyweliadau, cysylltwch â chapmanc15@caerdydd.ac.uk.

Meistr y Corws: Tim Hooper

Tim Hooper
Tim Hooper

Ymunodd Tim â ni fel Meistr y Corws yn 2015.

Astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen ac arweiniodd nifer o gymdeithasau corawl y coleg a Sinfonietta Rhydychen. Yn ei dref enedigol, Bournemouth, daeth Tim yn arweinydd cerddorfa Gli Amici Delia Musica ym 1983.

Mae wedi arwain Côr Bach Bournemouth ers 1992. Roedd Tim hefyd yn aelod o Gôr Symffoni Bournemouth am ddeng mlynedd tra roedd yn feistr cerddoriaeth yn Ysgol Canford.

Ym 1997, daeth yn arweinydd a phianydd llawrydd. Mae wedi gweithio gyda Chorws Philharmonig Llundain, Côr Symffoni Llundain, a Chorws Symffoni Bournemouth; gyda Ludmilla Andrew a Philip Langridge yn yr Academi Gerdd Frenhinol; ac fel arweinydd gyda Cherddorfa Ieuenctid Dorset a Sinfonia a Chorws Goldsmiths.

Tim oedd Cyfarwyddwr Cerddorol Cymdeithas Gorawl Grange rhwng 1988 a 2001.  Ym mis Hydref 2000, ffurfiodd Tim Sinfonia Christchurch. Arweiniodd Tim Gerddorfa Ffilharmonig Caergrawnt a Chorawl Trelái ar y cyd yn Eglwys Gadeiriol Trelái yng Ngŵyl Caergrawnt.