Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi gwag

Ymunwch â ni a helpu i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n ymwneud ag iechyd meddwl ac anhwylderau niwroddirywiol.

Technegydd
Cyflog: £20,092 - £22,254 y flwyddyn (Gradd 3)
Dyddiad cau: Dydd Mercher, 20 Hydref 2021

Rheolwr Ymchwil/Cydlynydd Astudio
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Iau, 21 Hydref 2021

Cyswllt Ymchwil
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Gwener, 22 Hydref 2021

Uwch Ddarlithydd Clinigol/Darllenydd/Athro Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc
Cyflog: £79,957 - £103,806 y flwyddyn (Gradd Gmgynghorydd Clinigol D6)
Dyddiad cau: Dydd Sul, 24 Hydref 2021

Cyswllt Ymchwil
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 26 Hydref 2021

Cynorthwyydd Seicoleg
Cyflog: £22,847 - £27,116 y flwyddyn (Gradd 4)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 2 Tachwedd 2021

Gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Ewch i dudalen swyddi’r Brifysgol i gael mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio a’r pecynnau budd-daliadau sydd ar gael.