Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Hadyn Ellis Building

Mae Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (MRC CNGG) yn dod ynghyd ag ymchwilwyr sy'n arwain y byd er mwyn ymchwilio i brif achosion problemau iechyd meddwl.

Sefydlwyd y ganolfan yn 2009 a dyma Ganolfan MRC gyntaf Cymru a'r grŵp geneteg seiciatrig mwyaf yn y DU. Rydym yn dod â'n harbenigedd clinigol, genomig, ystadegol a biowybodeg ynghyd i fynd i'r afael â'r heriau y mae anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwroddirywiol yn eu cynnig.

Ein prif amcanion yw deall sut mae'r anhwylderau hyn yn codi, datblygu dulliau newydd o wneud diagnosis ac adnabod targedau triniaeth newydd. Yn y pen draw, ein nod yw dod yn brif ganolfan niwrowyddoniaeth drosiadol.

Themâu ymchwil

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar y rhychwant oes cyfan o blentyndod i henaint, ac ar draws ffiniau diagnosis. Ein tair prif thema ymchwil yw:

Hefyd rydym yn gweithio ar draws pedwar maes ychwanegol sy'n trawsdorri'r themâu hyn: 

Mae'r Ganolfan yn cael ei harwain gan yr Athro Syr Mike Owen, un o arbenigwyr blaenllaw’r byd ym maes geneteg seiciatrig.

Ein cyflawniadau

Ynghyd â gwaith ein cydweithwyr yn yr Ysgol Seicoleg a'r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl (NMHRI), cafodd ein hymchwil ym maes Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth ei osod yn 2il yn y DU gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Dysgu rhagor am effaith ein hymchwil (Saesneg yn unig)

Dyfarniadau diweddar (Saesneg)

  • Royal College Psychiatrists' Presidents Medal for contribution to policy, public knowledge, education and meeting population and patient care needs (Professor Anita Thapar, 2015)
  • Ruane Prize for Outstanding Child & Adolescent Psychiatric Research (Professor Anita Thapar, 2014)
  • Academic Psychiatrist of the Year, Royal College of Psychiatry Awards (Professor Ian Jones, 2013)
  • William K Warren Distinguished Research Award (Professor Sir Mike Owen and Professor Mick O'Donovan, 2013)
  • Sidney R. Baer Prize for Innovative Schizophrenia Research (Dr James Walters, 2012) 
  • Lieber Prize (Professor Mick O'Donovan and Professor Sir Mike Owen, 2012)
  • Stromgren Medal for Psychiatric Research (Professor Sir Mike Owen, 2012)