Ewch i’r prif gynnwys

Grantiau

Grantiau prosiect presennol sy'n ymwneud â'n gwaith yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Teitl y ProsiectAriannwrGwerth Cyfansawdd
MICA: Valium heb llonyddiad: Modylyddion derbynydd GABAA anllonyddydd i drin anhwylderau pryderCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£5,300,000
Cynllunio a datblygu modylyddion derbyn AMPA gyda phroffil diogelwch sydd wedi gwella'n fawr fel cyffuriau newydd ar gyfer trin y camweithredu gwybyddol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac anhwylderau eraill y system nerfol ganolog.Ymddiriedolaeth Wellcome £4,000,000
Modylyddion Derbyn α5-GABAA ar gyfer Trin Nam Gwybyddol yn Gysylltiedig â Chlefyd HuntingdonYmddiriedolaeth Wellcome £3,137,000
Atalyddion LIMK1 - Dull nofel sy'n addasu clefydau ar gyfer trin syndrom X bregusCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£2,446,050
Integreiddio data genetig, clinigol a phenoteipig i symud haenu, rhagfynegi a thriniaeth mewn iechyd meddwl ymalenCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£921,788
Trawsnewid CaerdyddYmddiriedolaeth Wellcome £618,763
Nodweddu rôl allweddol ar gyfer glycosphingolipidau newydd yn yr agweddau ar fecanwaith gweithredu’r proteinau’r pryfleiddiad Toxin_10Gwobr Partneriaeth Ddiwydiannol BBSRC£558,174
MSH3: dull addasu clefyd ar gyfer clefyd HuntingtonLoQus23 Therapeutics Ltd£533,349
Profi-Cysyniad ar gyfer PAMs a5-GABAAR wrth drin seicosisYmddiriedolaeth Wellcome£500,971
Grant am offer ar gyfer darganfod cyffuriau BiolegYmddiriedolaeth Wolfson£500,000
Datblygu moleciwlau bach fel strategaeth amnewid niwrosteroid ar gyfer trin seicosis postpartumYmddiriedolaeth Wolfson£498,121
RNA NEAT1 di-godio hir mewn ffisioleg niwronau motor a phathoffisiolegCymdeithas MND £397,013
Datblygu assay gweithgaredd NPC1 gan ddefnyddio'r swbstrad fflwroleuol newydd AQ2 i'w ddefnyddio mewn ymchwil sylfaenol a darganfod cyffuriauAcademi Gwyddorau Meddygol£99,591
Datblygu offer i fonitro mynegiant o lncRNA NEAT1 isoforms ar gyfer
ymchwil sylfaenol a darganfod cyffuriau
Academi Gwyddorau Meddygol£99,293
Datblygiad assay a sgrinio trwybwn uchel ar gyfer adnabod moleciwlau bach newydd sydd â'r potensial i leihau storm cytocin wedi'i gyfryngu gan NEAT1_2 yn COVID-19Llywodraeth Cymru - Sêr Cymru - Covid 19£74,950
Cyn-gyffur o Chimeras sy'n Targedu Protein (PROTACs) Gyda Gwell Bioargaeledd y gegCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£60,000
Atalyddion monophosphatase inositol ar gyfer trin anhwylder deubegynolCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£50,282
Adnabod cemoteipiau sy’n rhwymo’n ddetholus wrth fotiff strwythuredig o IncRNA NEAT1 fel templedi ar gyfer cyffuriau newyddYmddiriedolaeth Wellcome ISSF£48,002
Stiliwr awtoffagiaeth pell-goch newydd ar gyfer sgrinio cyffuriau ar gyfer clefydau niwroddirywiolYmddiriedolaeth Wellcome£33,609
Oncoleg DMPKPrifysgol Sussex£32,067
Mecanweithiau ototoxicity aminoglycoside a thrwsio difrod cyffuriau mewn celloedd gwallt synhwyraidd: Tuag at ddyluniad strategaethau otoprotectiveCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£30,787
Darganfod a ddatblygiad o atalyddion kinase SPAK ac OSR1 fel triniaethau newydd ar gyfer strôc isgemigCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£24,956
Adnabod modylyddion alosterig positif o serin rasemas a mewnwelediadau mecanyddol yn rheoliad SRYmddiriedolaeth Wellcome ISSF£19,914
A yw ysgogwyr NPC1 yn gweithio'n synergyddol â therapïau cyfredol ac arfaethedig eraill ar gyfer clefyd math C Niemann-Pick?Sefydliad Ymchwil Niemann-Pick£17,686
Atalyddion serin rasemas yn driniaeth therapiwtig newydd ar gyfer iselder sy'n ymwrthol i driniaeth.Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£14,858
A yw olew CBD yn cyfryngu buddion mewn niwronau iPSC sy'n deillio o glefyd clefyd Niemann-Pick C.Sefydliad Ymchwil Niemann-Pick£8,728