Ewch i’r prif gynnwys

Grantiau

Grantiau prosiect presennol sy'n ymwneud â'n gwaith yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Teitl y prosiectAriannwrCyfanswm Gwerth Cais (£)
MICA: Valium heb llonyddiad: Modylyddion derbynydd GABAA anllonyddydd i drin anhwylderau pryderCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£5,300,000
Cynllunio a datblygu modylyddion derbyn AMPA gyda phroffil diogelwch sydd wedi gwella'n fawr fel cyffuriau newydd ar gyfer trin y camweithredu gwybyddol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac anhwylderau eraill y system nerfol ganolog.Ymddiriedolaeth Wellcome £4,000,000
Modylyddion Derbyn α5-GABAA ar gyfer Trin Nam Gwybyddol yn Gysylltiedig â Chlefyd HuntingdonYmddiriedolaeth Wellcome £3,137,000
Atalyddion LIMK1 - Dull nofel sy'n addasu clefydau ar gyfer trin syndrom X bregusCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£2,446,050
Integreiddio data genetig, clinigol a phenoteipig i symud haenu, rhagfynegi a thriniaeth mewn iechyd meddwl ymalenCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£921,788
Trawsnewid CaerdyddYmddiriedolaeth Wellcome £600,000
Nodweddu rôl allweddol ar gyfer glycosphingolipidau newydd yn yr agweddau ar fecanwaith gweithredu’r proteinau’r pryfleiddiad Toxin_10Gwobr Partneriaeth Ddiwydiannol BBSRC£558,174
MSH3: dull addasu clefyd ar gyfer clefyd HuntingtonLoQus23 Therapeutics Ltd£533,349
Grant am offer ar gyfer darganfod cyffuriau BiolegYmddiriedolaeth Wolfson£500,000
RNA NEAT1 di-godio hir mewn ffisioleg niwronau motor a phathoffisiolegCymdeithas MND £397,013
Datblygu offer i fonitro mynegiant o lncRNA NEAT1 isoforms ar gyfer
ymchwil sylfaenol a darganfod cyffuriau
Springboard£99,293
Cyn-gyffur o Chimeras sy'n Targedu Protein (PROTACs) Gyda Gwell Bioargaeledd y gegCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£60,000
Atalyddion monophosphatase inositol ar gyfer trin anhwylder deubegynolCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£50,282
Adnabod cemoteipiau sy’n rhwymo’n ddetholus wrth fotiff strwythuredig o IncRNA NEAT1 fel templedi ar gyfer cyffuriau newyddYmddiriedolaeth Wellcome ISSF£48,002
Mecanweithiau ototoxicity aminoglycoside a thrwsio difrod cyffuriau mewn celloedd gwallt synhwyraidd: Tuag at ddyluniad strategaethau otoprotectiveCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£30,787
Stiliwr awtoffagiaeth pell-goch newydd ar gyfer sgrinio cyffuriau ar gyfer clefydau niwroddirywiolYmddiriedolaeth Wellcome£33,609
Darganfod a ddatblygiad o atalyddion kinase SPAK ac OSR1 fel triniaethau newydd ar gyfer strôc isgemigCyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£24,956
Adnabod modylyddion alosterig positif o serin rasemas a mewnwelediadau mecanyddol yn rheoliad SRYmddiriedolaeth Wellcome ISSF£19,914
Atalyddion serin rasemas yn driniaeth therapiwtig newydd ar gyfer iselder sy'n ymwrthol i driniaeth.Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£14,858
Ymglymiad LIMK1 / 2 mewn canser pancreatig - targed therapiwtig addawol ar gyfer atal metastasisProsiect 'Seedcorn'£2,995
Ail-asideidio leisosomau tryw ddefnyddio molecylau bychain fel rtiniaeth arloesol ar gyfer clefydau prionProsiect 'Seedcorn'£1,1489