Ewch i’r prif gynnwys

Grantiau

Grantiau prosiect presennol sy'n ymwneud â'n gwaith yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Teitl prosiectAriannwrSwm

Stiliwr awtoffagiaeth pell-goch newydd ar gyfer sgrinio cyffuriau ar gyfer clefydau niwroddirywiol

Ymddiriedolaeth Wellcome£33,609

Atalyddion serin rasemas yn driniaeth therapiwtig newydd ar gyfer iselder sy'n ymwrthol i driniaeth.

Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)£18,573
Nodweddu rôl allweddol ar gyfer glycosphingolipidau newydd yn yr agweddau ar fecanwaith gweithredu’r proteinau’r pryfleiddiad Toxin_10Gwobr Partneriaeth Ddiwydiannol BBSRC£558,174
Grant am offer ar gyfer darganfod cyffuriau BiolegYmddiriedolaeth Wolfson£500,000
MSH3: dull addasu clefyd ar gyfer clefyd HuntingtonLoQus23 Therapeutics Ltd£533,349

Adnabod modylyddion alosterig positif o serin rasemas a mewnwelediadau mecanyddol yn rheoliad SR

Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF£19,914
Adnabod cemoteipiau sy’n rhwymo’n ddetholus wrth fotiff strwythuredig o IncRNA NEAT1 fel templedi ar gyfer cyffuriau newyddYmddiriedolaeth Wellcome ISSF£48,002
Cynllunio a datblygu modylyddion derbyn AMPA gyda phroffil diogelwch sydd wedi gwella'n fawr fel cyffuriau newydd ar gyfer trin y camweithredu gwybyddol sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac anhwylderau eraill y system nerfol ganolog. Ymddiriedolaeth Wellcome  £4,100,000
Modylyddion Derbyn α5-GABAA ar gyfer Trin Nam Gwybyddol yn Gysylltiedig â Chlefyd Huntingdon Ymddiriedolaeth Wellcome  £3,200,000
Atalyddion LIMK1 - Dull nofel sy'n addasu clefydau ar gyfer trin syndrom X bregus Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)

£2,446,000

MICA: Valium heb llonyddiad: Modylyddion derbynydd GABAA anllonyddydd i drin anhwylderau pryder Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) £5,500,000
Integreiddio data genetig, clinigol a phenoteipig i symud haenu, rhagfynegi a thriniaeth mewn iechyd meddwl ymalen Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) £972,000
Trawsnewid Caerdydd Wellcome Trust £600,000
Mecanweithiau ototoxicity aminoglycoside a thrwsio difrod cyffuriau mewn celloedd gwallt synhwyraidd: Tuag at ddyluniad strategaethau otoprotective Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) £38,500
Atalyddion o serine racemase fel therapiwteg newydd ar gyfer iselder sy'n gwrthsefyll triniaeth Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) £18,573
RNA NEAT1 di-godio hir mewn ffisioleg niwronau motor a phathoffisioleg Cymdeithas MND  £389,513
Datblygu offer i fonitro mynegiant o lncRNA NEAT1 isoforms ar gyfer
darganfod ymchwil sylfaenol a darganfod cyffuriau ym Mhrifysgol Caerdydd
Springboard £ 99,293