Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae gennym dechnoleg a chyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n galluogi ein hymchwilwyr i ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol i ddarganfod cyffuriau.

Mae'r Sefydliad yn y Prif Adeilad yn Ysgol y Biowyddorau yng nghanol Prifysgol Caerdydd. Cafodd ein Sefydliad ei adeiladu’n bwrpasol i ddarparu’r amgylchedd delfrydol i alluogi cydweithio ar draws ffiniau disgyblaethau. Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yn darparu cyfleusterau a thechnolegau o’r radd flaenaf i gefnogi gwaith ymchwilwyr blaenllaw ym meysydd cemeg, cemeg gyfrifiadurol a bioleg.

Ein Labordy Bioleg

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yn gartref i labordy bioleg sydd wedi’i adeiladu yn bwrpasol gydag offer arloesol i hwyluso’r gwaith o ddarganfod cyffuriau

Mae'r system ddelweddu cynnwys uchel hon yn galluogi delweddu a meintioli manylion isgellog yn gyflym. Mae’r offer yma’n galluogi ein hymchwilwyr i edrych ar effeithiau trin genetig neu ffarmacolegol mewn celloedd, sy’n hanfodol wrth ddarganfod cyffuriau newydd.

Er mwyn dod o hyd i gyfansoddion newydd sy'n rhyngweithio â tharged cyffuriau, fel protein o ddiddordeb sy'n chwarae rhan allweddol mewn mecanwaith afiechyd, mae angen i ni sgrinio detholiad amrywiol o gyfansoddion. Mae’r Darllenydd Plât Pharastar yn cael ei ddefnyddio i gynyddu cyflymder ac effeithlonrwydd ein gwaith sgrinio drwy ddadansoddiad prawf fflworoleuol.

Ar gyfer dadansoddiad prawf, mae FluidX XPP-721 yn cael ei ddefnyddio i drin yr hylif, sef system trin hylif awtomataidd pibed 96-sianel.

Cyfleusterau meithrin meinweoedd

Mae gan y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ystafell meithrin meinweoedd sy’n llawn cyfarpar i gefnogi gwaith ymchwil bioleg celloedd y Sefydliad.

Mae gan ein Sefydliad beiriant qPCR plât 384-ffynnon, sy'n caniatáu dadansoddiad meintiol o DNA.

Mae’r System Ddelweddu ChemiDoc yn cael ei defnyddio gan fiolegwyr y Sefydliad er mwyn cyflawni dadansoddiadau blotio gorllewinol er mwyn canfod proteinau penodol mewn sampl.

Ein Labordy Cemeg

Mae ein Sefydliad yn dod ag arbenigwyr o wahanol ddisgyblaethau ynghyd er mwyn gwneud darganfyddiadau cyffuriau arwyddocaol. Mae ein labordai cemeg yn darparu amgylchedd ar gyfer datblygu a phrofi cyfansoddion.

Rydym yn gallu dod o hyd i foleciwlau targed a’u meintioli ar gyfer datblygu cyffuriau trwy fynediad at sbectrometreg màs. Trwy hyn, gallwn ddadansoddi cyfansoddion cyffuriau yn feintiol ac yn ansoddol er mwyn helpu i ddatblygu therapïau newydd i helpu cleifion ledled y byd.

Mae’r Rotavapore yn cefnogi ein gwaith ymchwil cemeg organig, gan ddarparu’r cyfleusterau sydd eu hangen i fynd i’r afael â phrosesau datblygu cyfansoddion.

Ein Labordy Crisialeg a Chynhyrchu Protein

Mae crisialeg yn rhan annatod o ddarganfod cyffuriau dan arweiniad strwythur, gan ddarparu mynediad cyflym at wybodaeth strwythurol am dargedau cyffuriau. Mae ein Sefydliad wedi cael buddsoddiad sylweddol i ddatblygu Labordy Crisialeg a Chynhyrchu Protein er mwyn cynorthwyo ein gwaith ymchwil.

Mae ein Sefydliad yn cyflawni gwaith ymchwil crisialeg arloesol i gefnogi ein gwaith datblygu cyffuriau. Mae'r system trin hylif hon yn galluogi pibedu manwl gywir cyflym yn ein labordy Crisialeg a Chynhyrchu Protein.

Mae’r system hon yn cael ei defnyddio mewn chromatograffeg ac mae’n puro protein yn gyflym ac yn effeithlon er mwyn cael ei ddefnyddio i ddarganfod cyffuriau.

Mass Spectrometer Machine

Cysylltiadau academaidd

Rydym ym Mhrifysgol Caerdydd, ac felly rydym yn y lle perffaith i bontio’r bwlch rhwng gwaith ymchwil biofeddygol arloesol a chymwysiadau clinigol. Rydym wedi ein cysylltu â Sefydliadau Ymchwil Prifysgolion blaenllaw, sy’n darparu arbenigedd a mynediad at gyfleusterau. Felly, rydym yn manteisio ar gyfleusterau o’r radd flaenaf yn y Brifysgol.

The ARCCA Machine Room

Uwch-gyfrifiadura ar gyfer Ymchwil

Mae Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Nghaerdydd (ARCCA) yn cynnig y caledwedd a meddalwedd diweddaraf er mwyn helpu i fynd i'r afael â heriau ymchwil byd-eang ein hoes.

PET Scanner

Sganiwr PET

Mae gennym gyfleusterau tomograffeg allyrru positronau (PET) o’r radd flaenaf, a dyma’r rhai cyntaf o’u math yng Nghymru.

MEG scanner

Sganwyr ymennydd

Mae ein technoleg yn cynnwys delweddu cyseinedd magnetig (MRI) gweithredol a strwythurol, technegau magneto-enceffalograffi ac electro-enceffalograffi, a dulliau symbylu magnetig trawsgreuanol.

Lab technician using the qPCR robot.

Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog

Rydym ni’n gyfleuster technoleg achrededig ISO 9001:2015 ac GCLP ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n cynnig mynediad i ystod eang o gyfleusterau gwyddorau bywyd i alluogi eich ymchwil.

A member of staff using the equipment

Cyfleuster Genomeg Parc Geneteg Cymru

Defnyddio geneteg i hybu ymchwil, gofal iechyd, addysg ac arloesi.