Ewch i’r prif gynnwys

Gweledigaeth

Scientists working in a busy MDI lab

Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, a’r nod yw ein gwneud ni'n bwynt ffocws ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y DU. Mae'r fenter yn ategu ac yn ehangu'r gwaith hirsefydlog ar ddarganfod cyffuriau yng Nghaerdydd, yn enwedig ym meysydd niwrowyddoniaeth, canser a heintiau.

Male researcher drawing chemical equations on fume hood

Rydym yn adeiladu ar y sylfaen ymchwil fferyllol sy'n bodoli yn y DU, gan sefydlu cymuned o tua 100 o wyddonwyr sy'n arwain y byd a sêr newydd o bedwar ban byd. Drwy feithrin cysylltiadau cryf gyda diwydiant, mae'r tîm hwn o ymchwilwyr yn trosi ymchwil sylfaenol ac yn darganfod cyffuriau newydd i'w defnyddio mewn triniaethau clinigol.

Rydym yn denu ac yn meithrin talent ymchwil ryngwladol, o'r lefel uchaf i'r myfyrwyr ôl-raddedig mwyaf addawol, gyda ffocws penodol ar wyddonwyr gyrfa gynnar talentog drwy ein menter cymrodoriaeth barhaus.

Drwy ein gwaith ymchwil, ein nod yw datblygu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr fferyllol drwy ddenu ymchwilwyr newydd i'r maes a darparu hyfforddiant rhyngddisgyblaethol a'r adnoddau diweddaraf.