Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Blwyddyn 4 MBBCh

Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn gwobrau i gydnabod eu llwyddiannau academaidd ar eu cyrsiau.

Caiff llawer o fyfyrwyr eu cydnabod hefyd am eu proffesiynoldeb wrth ddelio â sefyllfaoedd anodd, fel helpu aelodau’r cyhoedd neu gyd-fyfyrwyr trwy greu datblygiadau arloesol i gefnogi dysgu eu cyfoedion.

Y Gwobrau

Llongyfarchiadau i Owen Richards ar ennill y wobr gyntaf ar gyfer Gwobr Iain McQueen am ragoriaeth glinigol mewn niwrowyddoniaeth.

Tystysgrif Teilyngdod Blwyddyn 4

Yr 20% uchaf o’u grŵp blwyddyn

Mohamed Abdelrazek
Fleur Archer
Tom Arsac-England
Priyadarshini Basu
Sacha Bell
Cecily Bloom
Jonathan Crisp
Tessa David
Claire Davies
Frank Davis
Thomas Dean
Cassidee Eccles
Jack Fisher
Emma Ford
Jacob Foster
Charles Gregory
Nathan Hariharan
Daniel Hattam
Siena Hayes
George Hoult
Megan Hunt
Joshua James
Gabrielle Kelly
Abdullah Mahdi
Katie McCardle
Daniel McElroy
Ewan McKay
Peter McManus
Emmanuel Onyango
Molly Papadopoullos
Daniel Parry
Emma Parry-Jones
Meggie Pendered
Sarah Pengelly
Mia Pham
Elliot Phillips
Harriet Reed
Katie Reynolds
Owen Richards
Sarah Rocca
Linda Saji
Nicholas Savill
Jamie Scriven
Qi Zhuang Siah
Bethany Spinks
Ella Sykes
Matthew Taylor
Anita Tomy
Alexandra Tong
Kitty Towl
James Vautrey
Arrabi Vijayakumar
Emma Walker
Callum Wood

Oriel luniau o enillwyr gwobrau / pobl a enwebwyd ar gyfer gwobrau

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2022

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.