Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Graddau Ymsang

Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn gwobrau i gydnabod eu llwyddiannau academaidd ar eu cyrsiau.

Caiff llawer o fyfyrwyr eu cydnabod hefyd am eu proffesiynoldeb wrth ddelio â sefyllfaoedd anodd, fel helpu aelodau’r cyhoedd neu gyd-fyfyrwyr trwy greu datblygiadau arloesol i gefnogi dysgu eu cyfoedion.

Y Gwobrau

Oriel luniau o enillwyr gwobrau / pobl a enwebwyd ar gyfer gwobrau

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2022

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.