Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabyddiaeth C4ME

Y llynedd, cafodd ein myfyrwyr, staff a phartneriaid addysgu eu gwahodd i enwebu eraill i gael eu cydnabod am eu cyfraniad eithriadol at brofiad y myfyrwyr a’r GIG yn 2021. 

Gall enwebiadau fod ar gyfer y rhai sydd wedi cyfrannu trwy ddarparu addysgu rhagorol neu ddatblygu arloesedd, am roi cefnogaeth anhygoel i fyfyrwyr neu ddarpar fyfyrwyr, gwasanaeth cyhoeddus, dewrder, cynrychioli’r Ysgol Meddygaeth yn rhyngwladol, rhoi cefnogaeth i'r GIG, cyfoethogi profiad myfyrwyr a llawer, llawer mwy.

Mae’r rhestr hon o gydnabyddiaethau hefyd yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi dangos proffesiynoldeb rhagorol yn ystod eu hastudiaethau. Yr hyn sydd gan bob un a enwebwyd yn gyffredin yw eu hymrwymiad a'u brwdfrydedd.

Enwebeion

Mae'r Ysgol Meddygaeth yn diolch i bawb a restrir isod a gweddill staff C4ME a staff y GIG am eu gwasanaeth i eraill yn ystod cyfnod hynod heriol.

Diolch hefyd i'r rhai a gyflwynodd yr enwebiadau.

C21 MBBCh

Aelod neu dim staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Olga AthanasiouCymorth rhagorol ar gyfer gweithgareddau addysgu, staff a myfyrwyr.
Dr Derrick Bowen
 • Cyfraniad at wella asesu.
 • Effeithlonrwydd ac eglurder wrth addysgu.
 • Ansawdd y ddarpariaeth ac arloesedd ym maes rhifedd.
Dr Paul BrennanHyrwyddo’r Gymraeg.
Yr Athro Marcus Coffey
 • Am ei ymdrechion wrth baratoi modiwlau e-ddysgu.
 • Effeithlonrwydd ac eglurder wrth addysgu.
 • Arferion arloesol rhagorol wrth greu adnoddau e-ddysgu deniadol.
 • Ymrwymiad ac ymroddiad yr Athro Coffey i brofiad y myfyriwr.
 • Darlithoedd gwych wedi'u recordio ymlaen llaw! Hawdd iawn i'w dilyn ac yn rhyngweithiol.
Owen DeeryYmrwymiad i ddatblygiad personol.
Andrew EdwardsCydweithiwr gwych - trefnu Ex circs.
Miss Awen IorwerthRhagori yn hyrwyddo addysg Gymraeg a chymorthwyo a chefnogi myfyrwyr.
Dr Timothy Johnson
 • Ymrwymiad ac ymroddiad yr Athro Johnson i brofiad y myfyriwr.
 • Bod yn esiampl o wir ragoriaeth o ran cynllunio a chyflwyno'r cwrícwlwm.
Jayne Menin-SteereAm ei gwaith anhygoel gyda'n myfyrwyr meddygol.
James NivenGweithio'n eithriadol o galed, cywir ac effeithlon. Datblygiad personol gwych.
Dr Sinead O'MahonyAm waith rhagorol ynghylch hyrwyddo proffesiynoldeb.
Joshna Patel
 • Cymorth eithriadol i’n galluogi i gwblhau Cam 1 Dysgu Cymunedol yn llwyddiannus.
 • Rheoli a chynorthwyo'r tîm i gadw’r rhaglen ar waith.
Hwyluswyr CBL Cam 1, Laura MartinGweithio'n ddiflino i roi'r profiad addysgol gorau mewn amgylchiadau anodd.
Grace SmithYn hanfodol i brofiad myfyrwyr a realaeth Addysgu Sgiliau Clinigol.
Dr Shiby Stephens
 • Darlithydd hwyliog a chyfeillgar sy'n gwneud pwnc mor gymhleth yn hawdd.
 • Mae’r Dr Stephens wedi hwyluso’r pontio o'r ysgol i'r brifysgol.
 • Addysgu anatomeg y thoracs yn rhagorol.
Dr Hannah WestAm neidio i rôl anodd ac eithriadol o brysur gyda brwdfrydedd a chreadigrwydd.

Aelod neu dim staff y GIG neu Meddyg Teulu

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Dr Shridhar AithalBrwdfrydedd dros ddatblygu a chynnal rhaglen addysgu myfyrwyr wrth dreulio cyfnod yn Ysbyty Ystrad Fawr.
Dr Aseel Al-AnsariAdborth gwych gan fyfyrwyr am ymdrechion addysgu yn ystod blociau niwrowyddoniaeth blwyddyn 4.
Dr Megumi BabaMentora ardderchog.
Dr Suhani BahlHelpu myfyrwyr blwyddyn 5 yn ystod cyfnod yn Ysbyty Ystrad Fawr.
Dr Graham BoswellYmatebol i newid, addasadwy, agwedd gefnogol at fyfyrwyr a staff.
Dr Sana DittaProfiad ardderchog o leoliad gwaith.
Dr Hiba ElhassanTiwtor gwych ym maes pediatreg.
Jennifer EvansGwasanaeth Cymraeg/Saesneg dwyieithog pwrpasol a threfnus iawn i fyfyrwyr.
Dr Marque FernandoMynd y tu hwnt i'r ymrwymiad a'r ymroddiad llwyr i fyfyrwyr a hyfforddeion.
Dr Ricky Frazer
 • Daw Ricky i mewn bob dydd gan ein hysgogi i ragori.
 • Mae Ricky wedi bod yn eithriadol drwy’r amser er lles y myfyrwyr a’r hyfforddeion.
Dr Amir GhanghroMae’r Dr Amir yn feddyg teulu ysgogol iawn sy'n gofalu bod myfyrwyr wedi meithrin y medrau hanfodol i gyd wrth fwrw tymor.
Dr Christopher JamesCydnabyddiaeth hirdymor - HSL ers 1993/94.
Catrin JarmanYmrwymiad i les ein myfyrwyr tra bôn nhw’n bwrw tymor.
Josh JonesSwyddog cymorth addysg feddygol sy'n gwneud y gorau o ddysgu myfyrwyr.
Dr Nora Killeen a tim Meddygfa Cwm Calon, AbertyleriBod yn ysbrydoliaeth o ran rhoi gofal cyfannol yn ôl anghenion cleifion Abertyleri.
Dr Pinkee KumariAddysgu a mentora myfyrwyr yn rhagorol.
Dr Susie LundqvistTrefnu amserlen lleoliadau meddygon teulu; profiad myfyrwyr; brwdfrydedd; ymroddiad.
Dr Ailsa MacNaughtAm gyfraniad rhagorol at addysg efelychu myfyrwyr.
Mr Naveen MathaiY mentor gorau y gallaf ofyn amdano.
Mr Samy MohamedYmroddedig, arloesol a brwdfrydig dros addysg feddygol. Trefnu digwyddiadau addysgu.
Dr Siena MonaghanTiwtor pediatreg gwych.
Jonathan PembridgeYmgynghorydd cefnogol iawn.
Dr Elba Peter
 • Cyfraniad at ddatblygu meddygon iau.
 • Geriatregydd brwdfrydig a threfnus iawn ac athro da iawn.
 • Ymgynghorydd delfrydol a chanddo bersonoliaeth wych ac anhunanoldeb eithriadol.
 • Addysgu myfyrwyr a staff yn eithriadol bob amser.
 • Clinigwr ymroddedig, brwdfrydig a pharod ar gyfer addysgu.
Dr Isobel PhillipsYmroddiad a chefnogaeth eithriadol i addysgu myfyrwyr meddygol.
Dr Arwell PoacherAddysgu a mentora llawfeddygol gwych, y tu hwnt i'w gofynion.
Dr Fiona RaeAthro rhagorol ac arweinydd addysgu israddedigion yn un o'n lleoliadau.
Scott RobertsRoedd Scott o gymorth mawr i mi a'm cyfoedion tra oedden ni’n treulio cyfnod yn Ysbyty’r Tywysog Siarl.
Dr Rachel RouseCyfraniad at raglen addysgu myfyrwyr meddygol Blwyddyn 4 a 5.
Dr Ilona SchmidtAddysgu rhagorol drwy senarios efelychu a datblygu cyfleusterau efelychu.
Tîm Meddygfa Dyffryn GwyRhoi cwrs gwych, cefnogol a diddorol ym maes gofal sylfaenol.

C21 a grŵp/cymdeithas myfyrwyr neu fyfyrwyr ymsang

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Will Abbotts Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rubab AbdiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ahsan AbdullahAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Josephine AcheampongAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Elizabeth AdcockAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ayowade AdeleyeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Abigail AgbabiakaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Saber AhmedAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kabir Singh Ajeet Singh
 • Cyfres addysgu ardderchog wedi'i threfnu gan Kabir
 • Aelod tîm diwyd a gweithgar iawn o CHIPS wrth drefnu addysgu academaidd cyn-glinigol bob mis.
Abhirami AjitAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Omolara AkinnawonuAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Dominique Al-HindawiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah AliMae'n fyfyriwr rhagorol sydd wedi dangos ymdrech barhaus i ledaenu addysgu.
Parisa AliakbariAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Marium AljarehAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Suzy AllsopAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ahmad AlmazeediAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Aayat AlmezelAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Natalie AmandaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kapish AminAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Nathan Anderson
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Proffesiynoldeb mewn sefyllfa anodd.
Katrin AnevaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ky-Leigh AngUnigolyn parod iawn ei chymwynas i lawer o bobl.
Fleur ArcherAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Abishek Arul SothyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Haleemah AsharafAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Antonia AshayeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ahsan AshfaqAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Anojan AugustineAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mohammed AzamAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Natalie BainsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Amy BakerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Maxmillian BalogacAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alice BarnesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jack BarringtonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ravanth BaskaranMae wedi sefydlu llwyfan addysgu: OSCEazy
Heather BeardAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah Beetham
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Cododd £1000 i ariannu diffibriliwr drwy gynnal dêts dall elusennol
Sacha BellAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Bryony BennettAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah BeresfordAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Thomas BeresfordAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sanchita Bhatia
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Proffesiynoldeb mewn sefyllfa anodd.
Ahmed Bilal
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Roedd ymroddiad ac ymrwymiad yn anhygoel ac yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad llawer o fyfyrwyr meddygol yn y dyfodol, gan gynnwys fy un i.
Anis Syahirah BintiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Che HarunAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessie BlackburnAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Megan BlakeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Cecily BloomAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alicia BoamAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Humera BobatAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Millie BoothAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Bethany BowyerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hanna BramleyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jack BridgesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah BriggsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Andrew BrimerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Esme BrittainAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Francesca BullAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Laura BurkitbayevaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hania ButtarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Salman ButtarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tîm Addysg Ddigidol Myfyrwyr C21; Mohamed Abdelrazek, Andrew Naguib, Ellen Nelson-RoweCyfraniadau at e-ddysgu ac ymroddiad C21 i wella profiad myfyrwyr.
Aydin Caglayan
 • Ymrwymiad rhagorol yn ystod y lleoliad
 • Dangos tosturi a phroffesiynoldeb mawr ar leoliad
 • Dangos proffesiynoldeb rhagorol yn ystod lleoliad
Emily CampionAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Cymdeithas Sboncen Meddygon CaerdyddCefnogi dysgu sboncen yn y gymuned i bobl â Nychdod Cyhyrol.
Alice CatoAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alaa CattaehAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alexandra CawthraAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
James ChamberlainAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Karl ChanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Thomas ChanarinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Catherine ChapmanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Oliver CharmanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Saif Abbas Chattoo
 • Mentor AbDocs
 • Cyfraniad eithriadol at fywyd myfyrwyr
 • Roedd ymroddiad ac ymrwymiad yn anhygoel ac yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad llawer o fyfyrwyr meddygol yn y dyfodol, gan gynnwys fy un i.
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Siobhan ChildAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Elizabeth ChinnAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Cymdeithas Safbwyntiau Rhyngwladol Gofal Iechyd Caerdydd:
Kabir Ajeet Singh; Eu Fang Foo; Amanda Godoi, Jordan Khoo Yew Hock; Debby Koo; Raven Joseph; Jacqueline Lee, Chunhei Li; Annabelle Lim, Shan Ming Lim, Andrew Naguib, Shabita Nandy, Setthasorn Ooi, Swetha Prathap, Trevor Pinchemain, Zann Der Yeo;
 • Ymdrech eithriadol gan bwyllgor CHIPS 2020/21
 • Trefnu Cyfres Persbectif Myfyrwyr Rhyngwladol CHIPS byd-eang: Y daith o wneud cais i'r ysgol feddygol i ddod yn feddyg.
Mazhar ChoudhryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Charki ChunAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jack ClulowAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Thomas CohenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
James ColemanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ellen CollardAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Luke CookAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Chantal Corbin
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Ymrwymiad i gyfoethogi myfyrwyr
Jessica CotterAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Katharine CoxAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jonathan CrispAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Freya CrispinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alicia CritchleyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Bethan CuminsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Olamide DadaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Filzah Dato Mohd HamidAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tessa DavidAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rhys DaviesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Catrin DaviesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Maddi DaviesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mari DaviesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Emily DavisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Thomas DeanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ruchi DesaiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Henry DewhurstAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Gaia DicasillatiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Georgina DonowhoAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Joanna DraperAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Teifi DrewAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tiffany D’SilvaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Marianna DyerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Angharad EburneAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Cassidee EcclesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Buddug EckleyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sunita EdirisooriyaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Joshua EdwardsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alexander EggletonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Osarenigharu Eghosa-AimufuaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Omar ElalfyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Abdullah El-BadaweyBod yn gynrychiolydd eithriadol o C21 yn y gymuned
Bethan EllisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Morgan EvansAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ffion EvansAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Angharad EvansAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Liam EvansAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mahum FaisalAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Samuel FitzpatrickAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Eu Fang Foo
 • Gweminar CHIPS ardderchog am fynd i mewn i geisiadau ysgol feddygol
 • Trefnu gweminar CHIPS wych ar gyfer ymgeiswyr ysgolion meddygol ledled y byd
Arthur FosterAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jacob FosterAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Phyllida FrostickAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alice GatenbyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Benjamin GibbonsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Amanda GodoiTrefnu gweminar CHIPS wych ar gyfer ymgeiswyr ysgolion meddygol ledled y byd
Emily GraepelAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Wil GravellAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harry GrayAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lara GreenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Charles GregoryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Callum GrewalAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Henry GriffithsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Joseph GriffithsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Samuel GubbAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jay HaleAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zaid HammoudehAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tomos HampshireAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ffion HargoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
William HarmanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
William Harman-CashmoreAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Edward HatfieldAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Daniel HattamAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tobias HayAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Adnan HiggiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sophie HillAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zoe Hinchcliffe
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Wedi mwynhau'r Gyfres Arbenigol Llawfeddygol a drefnwyd
Emilia HobsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Charles HodgesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Elizabeth HodgesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Abigail HodgsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lucinda HollowayAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Georgina HolmeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ewein Howes
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Ymrwymiad i gyfoethogi myfyrwyr
Rebecca HowlettAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Edward HughesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Megan HughesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Adam HussainAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Vithusha InpadhasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sarah IrelandAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Isabelle JacksonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rikesh JagatiaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sina JamalfarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lowri JamesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Llyr-Celyn JenkinsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mekha JeyanthiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ffion JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ffion JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lisa Elinor JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Matthew JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rhys JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Raven JosephTrefnu cyfres CV-Builder a sesiwn adolygu SJT, gyda'r nod o gynorthwyo pob myfyriwr meddygol yn ei broses ymgeisio i wahanol arbenigeddau
Laiba KayaniMae Laiba bob amser yn garedig, yn ystyriol ac yn gefnogol i fyfyrwyr eraill.
Abigail KearneyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mary KeastCyfraniadau enfawr at ehangu cefndiroedd mynediad ar gyfer darpar fyfyrwyr.
Gabrielle KellyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Natasha KellyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jennifer KentAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zahraa KhammasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Firdusi KhanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Asim KhanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jordan Yew Hock Khoo
 • Cyfres addysgu ardderchog wedi'i threfnu gan Jordan
 • Aelod tîm diwyd a gweithgar iawn o CHIPS wrth drefnu addysgu academaidd cyn-glinigol bob mis.
 • Arwain cyfres addysgu ardderchog ar gyfer myfyrwyr cyn-glinigol
Charlotte KillickAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Charles KingAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
William KirkAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Debbie KooTrefnu dawns agoriadol CHIPS mewn cydweithrediad â chymdeithasau myfyrwyr lleol
Sung Yeon KwakAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kismet LalliCreu modiwlau EDI (amrywiaeth, cydraddoldeb a chynwysoldeb)
Yi Huen Lilian LauAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Soogeun LeeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Matthew LeeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jacqueline Lee
 • Gwaith clodwiw wrth ehangu cyhoeddusrwydd CHIPS a’i bresenoldeb yn y cyfryngau
 • Creadigol a diwyd yn ei gwaith, gan ddod â CHIPS yn fyw ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pob digwyddiad o dan y gymdeithas
Chunhei Li
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Trefnu gweminar CHIPS wych ar gyfer ymgeiswyr ysgolion meddygol ledled y byd
Annabelle LimGwaith gwych wrth drefnu cymdeithasu ar gyfer CHIPS
Zain LimanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sarah LlewelynAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sonya LloydAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sarah-Rose LloydAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harriet LomasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rhiannon LongAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Daniel LougherAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
William MacEacharnAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sahana MaheshAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Omar MalikAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Dion-Emily ManningAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zoe MartinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rhys MasinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lara Maylor-WroutAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Yasmin MayoufAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zoe McCarrollAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mia McDade-KumarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Katy McGillianAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ewan McKayAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Esther McKeagAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Linnet Mensuoh
 • Llywydd MedSoc sy'n gwella profiad myfyrwyr
 • Cyfraniad at fywyd myfyrwyr a chefnogaeth ar gyfer gweithgareddau C4ME.
Huria MetezaiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harriet Middleton
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Cododd £1000 i ariannu diffibriliwr drwy gynnal dêts dall elusennol
Charles MilesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Paul MillnerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zara MilnerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Matthew MoAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Poorya MoghbelAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Huda MohammedAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mila MonaghanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Oliver MooreAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sara MorganAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Anna MorrisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Anagha MridulalYmrwymiad i gyfoethogi myfyrwyr
Aoife MurnaghanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Luke MurphyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Andrew NaguibAelod tîm sy'n gweithio'n galed, yn gydweithredol ac yn ymroddedig wrth drefnu gweminarau addysgu
Reem NajiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Mariana NalmpantiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Brooke NashAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kayleigh NewellAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Arianne NgAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessica NicholasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Chloe NichollsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ramyarani NitharsanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Claire NorrisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Esmee NourizadehAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kendra-Jean Nwamadi
 • Gwaith rhagorol yn gyson i helpu myfyrwyr Du i symud ymlaen drwy'r cwrs.
 • Un o'r unigolion mwyaf gweithgar rwy'n eu hadnabod
Jonathan O’DuffyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lewis OlivaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Babayemi OluwabambiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Emmanuel OnyangoAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Setthasorn Ooi
 • Gwaith gwych i ehangu CHIPS yn rhyngwladol
 • Mae Sett yn ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf o lawfeddygon
 • Dangos arweiniad gwych o ran ehangu a datblygu CHIPS
 • Tiwtor anatomeg wych
Ze Yan OoiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
OSCEazy:
Toby Culling, Megan Hodgson, Becky Leveridge, Sahana Mahesh, Sripradha Srinivasan, Parvathy Sureshkumar
Nair, Justin Varghesee
Trefnu ac addysgu mewn cyfres addysgu cyn-glinigol ragorol
Georgia OseiAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Chelsea OwusuAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Aniket ParanjapeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Olivia ParishAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Krishna ParmarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Daniel ParryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Megan ParryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rebecca ParryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Emma Parry-JonesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessica PearceAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Dominic PearsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Meggie PenderedAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sarah PengellyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Millicent PerryAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Elliot PhillipsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
William PictonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Trevor PinchemainTrefnu gweminar CHIPS wych ar gyfer ymgeiswyr ysgolion meddygol ledled y byd
Shivani PotnisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lydia PotterAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kate PowellAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Caterina PradaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sumathi PrasadAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Swetha PrathapAelod tîm sy'n gweithio'n galed, yn gydweithredol ac yn ymroddedig wrth drefnu gweminarau addysgu
Megan ProsserAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Anas QaroutAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Annie QuyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Nasser RachediAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessica RandallAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sophie RandleAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ananth RanjitAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jasmin RanuAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tallulah RayAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harriet ReedAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Robert ReitzAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ayeesha RelaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Risma Remsudeen
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Wedi mwynhau'r Gyfres Arbenigol Llawfeddygol a drefnwyd.
Katie ReynoldsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Owen RichardsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Cerian RobertsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lélia Robine-DurnellAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sarah RoccaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Nicholas Rosenhagen-ChristensenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Katie RoulstonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Stephanie RowlandsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ella RubinszteinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Francesca SalehAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Charles SandfordAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lloyd SchanzerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jamie ScrivenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Naseera SeedatAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Areej-Noor ShahAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Auveen ShannonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Archie ShinnAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Vishnu ShivanandAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Maheen ShukirAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Qi Zhuang SiahAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Oliver Silgram
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Ymrwymiad i gyfoethogi myfyrwyr
Sophie SimmondsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Megan SimpkinsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Saranya SivapalanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessica SmithAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Bethany SpinksAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Katherine SpofforthAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ellen StanleyAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah StaplesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Gemma StitsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Amelia StoddartAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Stephanie SubadhaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sharmin SultanaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ella Sykes
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Cefnogi C4ME i wella profiad myfyrwyr C21.
Rebecca SymonsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jack TaggAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Isabella TalbotAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tejaangi TandelAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Matthew TaylorAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alanna TejparAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Shanali ThanthillaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rishana ThayaparanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ellis ThomasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Megan ThomasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Samuel ThomasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tyler ThomasAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Chloe ThompsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jules ThompsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alexandra TongAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Kitty TowlAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Molly TownsonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Victoria TozerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lucas TselepisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harry UnwinAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Danyal UsmanAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Thivya VadivelooAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ivaila ValchevaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Marisol VazquezAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Arrabi VijayakumarAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Emily WalesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Eleanor WalkerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Anastasia WallAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Eleanor WalshAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Martha WaltersAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Annabel WardGofal ac empathi eithriadol i gleifion y tu hwnt i’r disgwyl.
Emma WardleAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Eilis WardleAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alexandra WarrenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Harry WarrenAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Beth WebbAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Elliot WeinbergAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lucy WestwoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ella WhittakerAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sophie WilcockAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Daisy WillansAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Gwenllian WilliamsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Holly WilliamsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Owain Williams
 • Adborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
 • Cefnogi C4ME i wella profiad myfyrwyr C21.
Lois WilliamsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Alexandra WillisAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Dulanjani WimalarathnaAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Steffanie WinsorAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Lara WirtAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Hannah WiseAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Timothy WooAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Callum WoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Emma WoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Samuel WoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
James WoodAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ella WoodingAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Meng-Chieh WuAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Celyn YateAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Jessica YauAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Tiffany YeAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Zann Der Yeo
 • Cyfres addysgu ardderchog wedi'i threfnu gan Zann
 • Aelod tîm diwyd a gweithgar iawn o CHIPS wrth drefnu addysgu academaidd cyn-glinigol bob mis.
Thomas YeungAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Taylor YoungsmithAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.

Aelod neu dim staff C21 Gogledd Cymru (academaidd neu weinyddwr)

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Tim Gweinyddol C21 Gogledd CymruYmrwymiad eithriadol i lwyddiant rhaglen C21 y gogledd.
Yr Athro Anwen Williams Arwain egnïol, brwdfrydig, cynnes a phroffesiynol.

Myfyriwr C21 gogledd Cymru neu grŵp/cymdeithas

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Jasmine AyrtonAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Caitlyn BaillieAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Sally Eagleton-EtheridgeCydweithio â C21 i wella profiad myfyrwyr.
Ynyr DaviesAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Ffraid GwenllianAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Firas HamdanCydweithio â'r ysgol feddygol a chefnogaeth i gydweithwyr.
Thomas SmithAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.
Rhiannon WilliamsAdborth Rhagorol ar Broffesiynoldeb.

Gradd Ymsang a Ffarmacoleg Feddygol

Aelod neu dim staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Dr Rebecca Cannings-JohnAm oruchwylio a mentora rhagorol.
Dr Kathryn HughesAm oruchwylio a mentora rhagorol.
Dr Nicola JordanYmroddiad anhygoel a chyflawn Nicola i fyfyrwyr a'r rhaglen.
Dr Carmen van den BergMae Carmen yn gydweithiwr gwych ac yn addysgwr ymroddedig ac arloesol.
Dr Huw WilliamsRoedd gwaith Huw yn wych yn swydd cyfarwyddwr EPIC iBSc.

Aelod neu dim staff y GIG neu Meddyg Teulu

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Dr Michael FoxGoruchwyliwr a mentor cefnogol iawn ac yn esiampl i’w hefelychu.
Tamara WilliamsClinigwr hynod gefnogol, gofalgar, amyneddgar, gwybodus ac ysbrydoledig.

Ôl-raddedig a addysgir

Aelod neu dim staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Tîm Cyflymu Arloesedd ClinigolTîm unigryw ei fedrau sydd wedi dangos galluoedd ymatebol ac ymaddasol.
Dr Leon HubbardGalluogi myfyrwyr i gyflawni eu llawn dwf yn broffesiynolion cyn graddio.
Emma HumphrysYr ymroddiad a'r cymorth mwyaf i bob myfyriwr.
Dr Stanley LandauTiwtor rhagweithiol, bywiog ac ymestynnol sy’n gallu trin a thrafod pawb yn dda.
Dr Magdy MegallaaRoedd y Dr Magdy Megallaa yn dda iawn ynghylch rhoi adborth yn brydlon, gan ein hysgogi drwy gydol y modiwl.
Melissa WrightAddysgu a chymorth academaidd rhagorol.

C4ME

Aelod neu dim staff Prifysgol Caerdydd (academaidd neu weinyddwr)

EnwebeionRhesymau dros enwebu
Ruth CoomberRheoli'r ganolfan drwy newid aruthrol.
Allan TheophanidesCefnogaeth a gwybodaeth anhygoel i staff a myfyrwyr.

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2022

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.