Ewch i’r prif gynnwys

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Statement issued - 15/04/21 (P.M.)

Yn dilyn cyfarfod gyda’r aelod o staff y prynhawn yma, mae ymchwiliad ffurfiol i’r honiadau wedi cael ei lansio. O ganlyniad, ni fydd yr aelod staff unigol yn ymgymryd ag unrhyw weithgareddau addysgu, nes bydd rhybudd pellach. Byddai'n amhriodol cynnig unrhyw sylw pellach nes bod canlyniad yr ymchwiliad yn hysbys.

Rydym yn ymwybodol o honiadau dienw ar y cyfryngau cymdeithasol yn erbyn aelod presennol o staff. Er na allwn wneud sylwadau ar honiadau dienw, gallwn gadarnhau ein bod yn cymryd honiadau o'r fath o ddifrif ac yn cymryd camau priodol. Mae gennym bolisïau sy'n llywodraethu perthnasoedd personol agos rhwng staff a myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyriwr sydd â phryderon gysylltu â Thîm Ymateb i Ddatgeliadau y Brifysgol, tîm o staff arbenigol y Brifysgol sydd wedi'u hyfforddi i ymateb i hawliadau o'r fath. Bydd aelod o'r Tîm Ymateb i Ddatgeliadau yn gallu esbonio'r gwahanol opsiynau cymorth ac adrodd sydd ar gael, a gallant atgyfeirio myfyrwyr at wasanaethau arbenigol, os dewisant.