Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Cardiff Team

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil ym maes gofal lliniarol.

Pwy ydym ni

Rydym yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, gyda chysylltiadau uniongyrchol ag Uned Treialon Canser Cymru yng Nghanolfan Treialon Canser Caerdydd. Mae ein lleoliad yn ein galluogi i ymgysylltu â Marie Curie a hosbisau, yn ogystal â chydweithwyr academaidd a chlinigol ar draws y DU, a grwpiau ymchwil sydd ag ystod eang o ddiddordebau.

Rydym hefyd yn aelod o Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn arwain ar thema ymchwil Gofal Lliniarol a Chefnogol a Chynnwys Cleifion a'r Cyhoedd yn y Ganolfan hon. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol gan gynnwys:

 • oncolegwyr
 • nyrsys
 • ffisiotherapyddion
 • gwyddonwyr chwaraeon
 • seicolegwyr
 • gwyddonwyr labordy
 • ystadegwyr
 • arbenigwyr TG.

Ers ein sefydlu yn 2010, rydym wedi denu dros £11m o arian allanol, gan ddod â buddsoddiad o'r tu allan i mewn i Gymru a chreu swyddi ymchwil newydd.

Nodau ymchwil

Ein nod yw datblygu a chefnogi ymchwil sydd wedi'i dylunio'n dda ym maes gofal lliniarol gyda phwyslais ar ddyluniad a dulliau cynnal astudiaethau ymarferol fydd yn arwain at roi gofal gwell i gleifion.

Ceir tri arweinydd thema clinigol neu academaidd. Ar wahân i raglenni ymchwil y Ganolfan ei hun, rydym yn helpu ymchwilwyr a chlinigwyr ledled y DU i ddatblygu eu syniadau ymchwil a rhoi cynnig arnynt, gan gynnig cymorth a chyngor am ddim.

Y prif faen prawf ar gyfer cynnwys astudiaethau ar ein portffolio yw y byddant yn newid ffyrdd o ymarfer, yn ogystal â chynnwys ac ystyried profiad y claf a’r teulu. Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar dair thema:

 • adfer
 • profiad y claf a'r gofalwr
 • thrombosis.

Portffolio ymchwil

Mae portffolio ymchwil yr Ysgol yn cwmpasu pob methodoleg a math o ymchwil gan gynnwys

 • astudiaethau dulliau cymysg aml-ganolfan
 • treialon clinigol cyfnod 3 ar raddfa eang
 • addysgu a goruchwylio myfyrwyr PhD, MSc ac ymsang
 • prosiectau gwerthuso