Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau llyfrgell sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn.

Mynediad at ein llyfrgelloedd a’n gwasanaethau

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau llyfrgell tra'n sicrhau diogelwch a lles ein defnyddwyr llyfrgelloedd a'n staff. Mae natur y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu y gallai fod angen diwygio’r cynlluniau i gydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth sy’n newid yn y Deyrnas Unedig, Cymru neu yn y sector Addysg Uwch yn benodol.

Ar hyn o bryd, mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau, gan gynnwys Casgliadau Arbennig ac Archifau, Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd a Gwasanaethau Argraffu. Bydd dwy lyfrgell  yn parhau ar agor i ddefnyddwyr y GIG, gyda chymorth ar gael o bell. Y rhain yw:

 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
 • Archie Cochrane.

Nid ydym yn gallu cynnig y gwasanaethau canlynol ar hyn o bryd:

Gwybodaeth i aelodau llyfrgelloedd y Brifysgol

Dim ond eitemau rydych chi wedi gofyn amdanynt y gallwch eu benthyg – defnyddiwch ein gwasanaeth Clicio a Chasglu i gasglu eich eitemau.

Byddwch yn cael dyddiad pan fydd rhaid dychwelyd y llyfrau. Bydd rhan fwyaf o'ch benthyciadau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig, cyhyd ac nad ydynt wedi derbyn cais gan unrhyw un arall. Byddwch yn derbyn ebost os bydd eich eitem wedi derbyn cais felly byddwch yn gwybod na fydd yr eitem yn adnewyddu.

I ddychwelyd eitem y mae rhywun arall wedi gofyn iddi, gweler Dychwelyd eich eitemau.

Mae'r holl lyfrau a ddychwelir i'r llyfrgell yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr felly ni fydd ceisiadau ar gael cyn gynted ag arfer.

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol hyn, byddwn yn hepgor unrhyw ddirwyon llyfrgell.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu

Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth Clicio a Chasglu o Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau CymdeithasolLlyfrgell Iechyd a Llyfrgell Trevithick, ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 09:15-16:15.

Noder, mae mynediad i Lyfrgell Trevithick ar gyfer Clicio a Chasglu drwy Adeilad Queens (dilynwch yr arwyddion i'r llyfrgell).

Gofyn am eitemau

 • Mewngofnodwch i LibrarySearch - gallwch ofyn am hyd at 6 eitem o unrhyw un o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd ar y tro. Gallwch ddewis pa lyfrgell (Lleoliad i gasglu) yr hoffech gasglu eich llyfr.
 • Byddwch yn derbyn ebost pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu.
 • Cliciwch ar y ddolen yn yr ebost i ddewis amser - rhaid i'ch archeb gasglu fod yn yr un lleoliad â'r Lleoliad i gasglu a ddewiswyd gennych wrth ofyn am yr eitem.
 • Bydd ceisiadau yn cael eu cadw am 5 diwrnod.

Casglu eich benthyciad

 • Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell (oni bai eich bod wedi'ch eithrio).
 • Dewch â’ch cerdyn adnabod neu gadarnhad eich bod wedi cadw lle.
 • Er mwyn osgoi ciwio, byddwch ar amser.
 • Rhaid i chi gynnal pellter dau fetr rhyngoch chi ac unigolion eraill lle bynnag y bo modd a dilyn y llwybrau dynodedig o amgylch yr adeilad.
 • Bydd y ceisiadau wedi’u rhoi ar fenthyg ar eich cyfrif llyfrgell cyn i chi gyrraedd, a bydd staff yn estyn eitemau'r cais i chi.

Os nad ydych yn gallu dod i’r llyfrgell eich hun, gall rhywun arall gasglu eich ceisiadau ar eich rhan. Rhowch y wybodaeth hon gyda’ch cais.

Os nad ydych yn gallu mewngofnodi i LibrarySearch, cysylltwch â staff y llyfrgell drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar +44 (0)29 2087 4818.

Dychwelyd eich eitemau

Rydym wedi ymestyn y dyddiad dychwelyd ar gyfer pob llyfr.

Gallwch ddychwelyd llyfrau yn y bin llyfrau dychwelyd y

Postiwch eich llyfrau yn y bin llyfrau dychwelyd. Wrth ddychwelyd llyfrau, cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill sydd gerllaw.

Gallwch bostio llyfrau yn ôl atom yn y cyfeiriad canlynol:

Prifysgol Caerdydd
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
CAERDYDD    
CF10 3LB

Mae'r holl lyfrau a ddychwelir i'r llyfrgell yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr: bydd llyfrau’n parhau ar eich cyfrif llyfrgell tra’u bod ar gwarantîn.

Gwasanaethau ymholiadau

Mae'r gwasnaeth ymholiadau ar gael drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar +44 (0)29 2087 4818 rhwng 09:00 a 21:00 ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10:00 a 17:00 ar benwythnosau.