Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau llyfrgell sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Darganfyddwch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i ddefnyddio ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn.

Defnyddio ein llyfrgelloedd a’n gwasanaethau

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd bellach ar agor ond ar hyn o bryd ni allwn gynnig y gwasanaethau canlynol i aelodau'r cyhoedd:

  • defnyddio adnoddau electronig wrth alw heibio

Mae rhai cynlluniau aelodaeth ar gael. Gweler y tudalennau Ymweld ac aelodaeth i gael rhagor o wybodaeth. Gall aelodau presennol y llyfrgell fenthyg a dychwelyd llyfrau o'r rhan fwyaf o safleoedd, gweler ein tudalen llyfrau benthyca am fwy o wybodaeth.

Mae gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell i staff a gwasanaethau llyfrgell i fyfyrwyr ar gael ar y fewnrwyd.

Gwybodaeth am ymweld â'n llyfrgelloedd

  • Ni ddylech ymweld ag unrhyw un o Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi cael gwybod i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru.
  • Wrth fynd i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd, bydd angen i chi sganio cod QR Prifysgol Caerdydd neu lenwi ffurflen bapur i gofrestru gwybodaeth Profi Olrhain Diogelu er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.
  • Argymhellir yn gryf eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag y byddwch mewn man dan do y gall y cyhoedd fynd iddo.

Gwasanaethau ymholiadau

Mae gwasanaethau ymholiadau ar gael drwy sgwrsio’n fyw â Llyfrgellydd, ebostio library@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 4818 rhwng 09:00 a 21:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 10:00 a 17:00 ar benwythnosau yn ystod y semester a rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y gwyliau.