Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau llyfrgell sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ynghylch beth sydd wedi newid o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19) a sut i gael mynediad at ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn.

Mynediad at ein llyfrgelloedd a’n gwasanaethau

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau llyfrgell tra'n sicrhau diogelwch a lles ein defnyddwyr llyfrgelloedd a'n staff. Mae natur y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu y gallai fod angen diwygio’r cynlluniau i gydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth sy’n newid yn y Deyrnas Unedig, Cymru neu yn y sector Addysg Uwch yn benodol.

Ar hyn o bryd, mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau i aelodau o'r cyhoedd. Mae ein gwasanaethau llyfrgell y GIG yn cael eu darparu ar-lein ac ar y safle gyda rhai cyfyngiadau.

Ni allwn gynnig y gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd ar hyn o bryd:

  • ymweld â’n llyfrgelloedd neu astudio ynddynt
  • aelodaeth gyda’n llyfrgelloedd
  • adnoddau electronig ar gael wrth gerdded i mewn
  • cynllun SCONUL Access

Mae gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer staff a gwasanaethau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar gael ar y fewnrwyd.

Gwybodaeth i aelodau llyfrgelloedd y Brifysgol

Ni ddylech fynd i unrhyw Lyfrgell Prifysgol Caerdydd os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw symptomau COVID-19, megis tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu wedi colli synnwyr arogli neu flasu.

Gallwch fenthyg llyfrau gan ddefnyddio ein gwasanaeth Clicio a Chasglu. Mae ein tudalennau benthyg llyfrau yn rhoi gwybodaeth am Glicio a Chasglu a sut i ddychwelyd eich llyfrau.

Gwasanaethau ymholiadau

Mae'r gwasnaeth ymholiadau ar gael drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar +44 (0)29 2087 4818 rhwng 09:00-21:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 10:00-17:00 ar benwythnosau yn ystod semester, a 09:00-17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod gwyliau.

Mae gwasanaethau llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 30 Awst.