Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad staff Erasmus

Erasmus staff development programme 2018 participants.
Erasmus staff development programme 2018 participants.

Ewch i Gaerdydd i ddysgu mwy am ein Gwasanaeth Llyfrgell a rhannu gwybodaeth ac arfer da.

Bob dwy flynedd rydym yn rhedeg rhaglen wythnos o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd ar gyfer llyfrgellwyr rhyngwladol. Mae’r wythnos yn cynnwys darlithoedd, teithiau, digwyddiadau rhwydweithio a digon o gyfleoedd i rannu syniadau.

Cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf yn 2009 ac roedd yn cynnwys pedwar diwrnod o seminarau a gweithdai. Dros y blynyddoedd mae'r rhaglen wedi'i hehangu i gynnwys ymweliadau oddi ar y safle a digwyddiadau cymdeithasol a rhwydweithio.

Mae’r rhaglen yn cael ei diweddaru yn barhaus i adlewyrchu blaenoriaethau a datblygiadau sy’n newid drwy’r amser yn y sector. Ewch i weld y rhaglen ar gyfer 2020 i archwilio’r sesiynau y gallwch eu disgwyl yn ein digwyddiad nesaf. Gallai hefyd fod o ddefnydd wrth wneud cais i’ch sefydliadau am gyllid i fynychu ein hwythnos Erasmus.

Oherwydd Coronavirus (COVID-19), mae Rhaglen Datblygu Staff Erasmus 2020 wedi'i chanslo.

Erasmus staff development 2020

Erasmus staff development 2020

19 Awst 2019

Program of activities 2020.

DownloadPDF

Costau

Mae yna ffi weinyddol o £100 am fynychu'r digwyddiad hwn. Bydd hefyd angen i chi drefnu llety a theithio i Gaerdydd. Mae rhan fwyaf o gynadleddwyr yn gallu sicrhau cyllid gan eu sefydliad.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth am wythnos datblygu staff 2020, cysylltwch â'ch cydlynydd rhaglen:

Luisa Tramontini