Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Senghennydd

Mae Llyfrgell Senghennydd yn cynnwys casgliadau ar gyfer yr Ysgol Mathemateg ac Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

View Llyfrgell Senghennydd on Google Maps

Oriau agor

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, ymwelwyr.
Mae'r gwasnaeth ymholiadau ar gael drwy sgwrsio Holi Llyfrgellydd yn fyw, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar +44 (0)29 2087 4818 rhwng 09:00 a 21:00 ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10:00 a 17:00 ar benwythnosau.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau ar hyn o bryd.

Mae Llyfrgell Senghennydd yn cynnwys casgliadau ar gyfer yr Ysgol Mathemateg ac Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Llawr gwaelodCasgliad clyweled helaeth
Canolfan Ieithoedd i Bawb
Llawr cyntafLlyfrau, cyfnodolion a thraethodau hir Mathemateg
Papurau arholiad mathemateg

Mynediad

  • Ar lawr gwaelod a llawr cyntaf Adeilad Senghennydd, gyda ramp ym mynedfa’r adeilad.
  • Mae mynediad drwy lifft at lawr cyntaf y llyfrgell ar gael drwy’r drysau tân ar goridor y llawr cyntaf.
  • Mae desg wybodaeth y llyfrgell ar lefel isel ac mae mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn at yr holl silffoedd llyfrau a chyfnodolion.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth.
  • Caiff deiliaid bathodyn anabl barcio ar y llinellau melyn dwbl ar Ffordd Senghennydd.
  • Mae toiledau hygyrch ar y llawr gwaelod.

Ymholiadau Llyfrgell Senghennydd

Email
sengliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Mathemateg ac Addysg
Llawr gwaelod
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG


Llyfrgellwyr pwnc

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Cathy Parker

Llyfrgellydd Pwnc (Cyfrifiadureg/Peirianneg/Mathemateg)

Luisa Tramontini

Llyfrgellydd Pwnc (Ieithoedd Modern / Gwleidyddiaeth)