Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Cerddoriaeth

Mae'r Llyfrgell Cerddoriaeth yn darparu adnoddau dysgu, amgylchedd ymchwil a gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i gefnogi rhagoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth.

View Llyfrgell Cerddoriaeth on Google Maps

Oriau agor

Ar hyn o bryd, mae pob llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gau.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy sgyrsiau byw Holi Llyfrgellydd a thrwy ebostio rhwng 09:00 a 17:00 ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Prif nod y Llyfrgell Cerddoriaeth yw cefnogi Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol, drwy gasgliad cynhwysfawr o sgoriau cerddoriaeth ysgolheigaidd, llyfrau a chyfnodolion, yn ogystal â miloedd o CDs cerddoriaeth. Mae hefyd yn cynnig adnoddau ymchwil i staff a myfyrwyr adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol y Brifysgol, staff a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Coleg, yn ogystal ag aelodau'r gymuned ehangach.

Mynediad

Mae’r Llyfrgell Cerddoriaeth yn Adain y Lyfrgell Neuadd Aberdâr, y tu ôl i'r adeilad Cerddoriaeth.

Y prif lwybr mynediad yw rhwng prif adeilad Neuadd Aberdâr a Chyntedd Cyngherddau’r Ysgol Cerddoriaeth (Yr Octagon). Mae adain y llyfrgell y tu ôl i ddwy set o gatiau haearn gyr, ac ar ochr dde cwrt diogel Neuadd Aberdâr

  • mae lle parcio ar gael i bobl anabl yn Adeilad Redwood ar draws y ffordd o Neuadd Aberdâr
  • mae toiledau hygyrch ar gael yn Adeilad Redwood ac ar lawr gwaelod yr Adeilad Cerddoriaeth
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Cerddoriaeth

Email
musicliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4387
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adain y Llyfrgell
Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3UP

Cyfeiriad post

Adeilad Cerddoriaeth
31 Heol Corbett
Cathays
Caerdydd
CF10 3EB


Llyfrgellwyr pwnc

Charity Dove

Llyfrgellydd Pwnc (Cerddoriaeth)