Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Gyfraith

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar y llawr cyntaf o Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol ar y gyffordd o Rodfa Corbertt a Rhodfa Colum.

View Llyfrgell y Gyfraith on Google Maps

Oriau agor

Mae mynediad i'r llyfrgell tu allan oriau â staff ar gael drwy cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd yn unig.
Oriau staffio'r Pasg
15-18 Ebrill: 08:30-17:00
19-22 Ebrill: Dim gwasanaethau gan staff
O 23 Ebrill: Oriau staffio arferol y semester
Yn ystod oriau agor 24/7 yn ystod y tymor, mae gwasanaethau staff ar gael yn ystod yr amseroedd canlynol:
Dydd Llun-Dydd Gwener: 08:30-21:30
Dydd Sadwrn: 10:00-17:30
Dydd Sul: 12:00-21:30.
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld oriau agor ar gyfer 2018-19

Amdanom ni

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar lawr cyntaf adeilad Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol wrth gyffordd Rhodfa Corbett a Rhodfa Colum.

Mynediad

Mae mynediad i’r adeilad drwy gatiau a weithredir drwy gardiau. Nodwch: mae gan ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirnod ac ymwelwyr eraill mynediad i’r adeilad yn ystod oriau gwasanaeth staff yn unig.

  • Wedi ei leoli ar lawr cyntaf Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol, mae yna lifft ar gael o'r llawr gwaelod y Llyfrgell.
  • Mae yna dau le parcio anabl ar gael yn agos i'r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae yna doiled hygyrch ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalogau llyfrgell lefel isel ar gael.
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Y Gyfraith

Email:
lawliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4971
Blog:
Blog
Twitter:
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Llawr 1af
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Matthew Davies

Llyfrgellydd Pwnc (Y Gyfraith)

Lynn Goodhew

Llyfrgellydd Pwnc (Y Gyfraith) / Ymgynghorwr: Cefnogaeth Ymchwil

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)