Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Gyfraith

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar y llawr cyntaf o Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol ar y gyffordd o Rodfa Corbertt a Rhodfa Colum.

View Llyfrgell y Gyfraith on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld oriau agor ar gyfer 2018-19

Amdanom ni

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar lawr cyntaf adeilad Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol wrth gyffordd Rhodfa Corbett a Rhodfa Colum.

Mynediad

Mae mynediad i’r adeilad drwy gatiau a weithredir drwy gardiau. Nodwch: mae gan ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirnod ac ymwelwyr eraill mynediad i’r adeilad yn ystod oriau gwasanaeth staff yn unig.

  • Wedi ei leoli ar lawr cyntaf Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol, mae yna lifft ar gael o'r llawr gwaelod y Llyfrgell.
  • Mae yna dau le parcio anabl ar gael yn agos i'r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae yna doiled hygyrch ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalogau llyfrgell lefel isel ar gael.
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Y Gyfraith

Email:
lawliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4971
Blog:
Blog
Twitter:
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Llawr 1af
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Lynn Goodhew

Llyfrgellydd Pwnc (Y Gyfraith)

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)

Georgy Hadwen

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol