Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell y Gyfraith

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar y llawr cyntaf o Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol ar y gyffordd o Rodfa Corbertt a Rhodfa Colum.

View Llyfrgell y Gyfraith on Google Maps

Oriau agor

Bydd y gwasanaethau gan staff ar gael o 10:00 ymlaen ddydd Llun 27 Ionawr oherwydd hyfforddiant datblygu staff.
Mae mynediad i'r llyfrgell tu allan i oriau â staff ar gael drwy cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd yn unig.
Yn ystod amseroedd agor 24/7 yn y tymor, mae gwasanaethau staff ar gael ar yr amseroedd canlynol:
Dydd Llun-Dydd Gwener: 08:30-21:30
Dydd Sadwrn: 10:00-17:30
Dydd Sul: 12:00-21:30.
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi ei leoli ar lawr cyntaf adeilad Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol wrth gyffordd Rhodfa Corbett a Rhodfa Colum.

Mynediad

Mae mynediad i’r adeilad drwy gatiau a weithredir drwy gardiau. Nodwch: mae gan ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirnod ac ymwelwyr eraill mynediad i’r adeilad yn ystod oriau gwasanaeth staff yn unig.

  • Wedi ei leoli ar lawr cyntaf Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol, mae yna lifft ar gael o'r llawr gwaelod y Llyfrgell.
  • Mae yna dau le parcio anabl ar gael yn agos i'r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae yna doiled hygyrch ar lawr y fynedfa.
  • Mae terfynellau catalogau llyfrgell lefel isel ar gael.
  • Gofynnwch am gymorth wrth staff ar gyfer dod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Y Gyfraith

Email
lawliby@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4971
Globe
Blog
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Llawr 1af
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Lynn Goodhew

Llyfrgellydd Pwnc (Y Gyfraith)

Zoe Young

Llyfrgellydd Pwnc (Optometreg a Fferylliaeth)

Georgy Hadwen

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol