Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd

Mae gan Staff CDE Caerdydd arbenigedd a phrofiad hir o weithio gyda gwybodaeth am y UE ac Ewrop ehangach a fyddant yn darparu gwasanaeth proffesiynol a di-bleidiol.

View Canolfan Dogfennau Ewropeaidd on Google Maps

Oriau agor

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, ymwelwyr.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar 029 2087 4818 rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau ar hyn o bryd.

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd, wedi ei lleoli yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Wahoddedigion. Ei phrif swyddogaeth yw cynorthwyo astudiaeth academaidd o integreiddio Ewropeaidd a’r dimensiwn Ewropeaidd sydd ar gynnydd mewn disgyblaethau academaidd eraill. Mae’r Ganolfan yn agored i fyfyrwyr ac ymchwilwyr o bob sefydliad yn y rhanbarth. Yn ogystal, mae croeso i’r cyhoedd yn Ne Cymru wneud defnydd llawn o’r Ganolfan.

Bwriad y Ganolfan yw:

  • darparu gwybodaeth am bob agwedd ar yr Undeb Ewropeaidd a gwledydd Ewrop mewn modd proffesiynol ac amhleidiol
  • annog trafodaeth am yr Undeb Ewropeaidd ac ymwybyddiaeth o’r dimensiwn Ewropeaidd yn ein bywydau
  • rhoi cyfle i’r cyhoedd gyfleu eu barn i’r Undeb Ewropeaidd ar ffurf cwestiynau, awgrymiadau ac ymateb i ymgynghoriadau.

Mynediad

  • Mae pob man yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Wahoddedigion yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn
  • Mae yna gyfleusterau toiledau hygyrch yn yr adeilad hwn.
  • Desg ymholiadau lefel isel

Ymholiadau Canolfan Dogfennau Ewropeaidd

Email
edc@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4262
Globe
Blog

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Ymwelwyr
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU