Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd

Mae gan Staff CDE Caerdydd arbenigedd a phrofiad hir o weithio gyda gwybodaeth am y UE ac Ewrop ehangach a fyddant yn darparu gwasanaeth proffesiynol a di-bleidiol.

View Canolfan Dogfennau Ewropeaidd on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd, wedi ei lleoli yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Wahoddedigion. Ei phrif swyddogaeth yw cynorthwyo astudiaeth academaidd o integreiddio Ewropeaidd a’r dimensiwn Ewropeaidd sydd ar gynnydd mewn disgyblaethau academaidd eraill. Mae’r Ganolfan yn agored i fyfyrwyr ac ymchwilwyr o bob sefydliad yn y rhanbarth. Yn ogystal, mae croeso i’r cyhoedd yn Ne Cymru wneud defnydd llawn o’r Ganolfan.

Bwriad y Ganolfan yw:

  • darparu gwybodaeth am bob agwedd ar yr Undeb Ewropeaidd a gwledydd Ewrop mewn modd proffesiynol ac amhleidiol
  • annog trafodaeth am yr Undeb Ewropeaidd ac ymwybyddiaeth o’r dimensiwn Ewropeaidd yn ein bywydau
  • rhoi cyfle i’r cyhoedd gyfleu eu barn i’r Undeb Ewropeaidd ar ffurf cwestiynau, awgrymiadau ac ymateb i ymgynghoriadau.

Mynediad

  • Mae pob man yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Wahoddedigion yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn
  • Mae yna gyfleusterau toiledau hygyrch yn yr adeilad hwn.
  • Desg ymholiadau lefel isel

Ymholiadau Canolfan Dogfennau Ewropeaidd

Email
edc@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4262
Globe
Blog

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Ymwelwyr
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU