Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Aberconwy

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth.

View Llyfrgell Aberconwy on Google Maps

Oriau agor

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, ymwelwyr.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar 029 2087 4818 rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau.

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae’r adeilad ar ddau lawr ac mae mynedfa’r adeilad ar y llawr gwaelod. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth, ac yn cynnwys:

GwaelodHoll gasgliadau benthyca llyfrau gan gynnwys llyfrau benthyciad byr, y prif gasgliad a’r casgliad llungopïau. Mae system cyflwyno a dychwelyd llyfrau hunanwasanaeth, gyda gwasanaeth dychwelyd 24 awr. Ardaloedd pori anffurfiol gyda phapurau newydd a theledu sgrin plasma yn dangos sianelu newyddion.
Cyntaf
Mae ôl-rifynnau cyfnodolion a phapurau newydd, ynghyd â chasgliad cyfeirio sy’n cynnwys cyfeiriaduron, adroddiadau’r farchnad, cyhoeddiadau ystadegol, cyhoeddiadau cyfeirio a mynegeio, ar gael yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Ymwelwyr.

Mynediad

  • Wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, gyda ramp wrth y fynedfa i’r llyfrgell.
  • Dau fan parcio ar gyfer defnyddwyr anabl.
  • Toiledau hygyrch ar llawr gwaelod Adeilad Aberconwy.
  • Desg ymholiadau lefel isel
  • Lifft gwasanaeth yn darparu mynediad i lawr cyntaf y llyfrgell.
  • Terfynellau catalog llyfrgell lefel isel
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Aberconwy

Email
abcyliby@Cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4770
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Aberconwy
Llawr gwaelod
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU


Llyfrgellwyr pwnc

Stephen Ratcliffe

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)

Susan Smith

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)