Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Aberconwy

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth.

View Llyfrgell Aberconwy on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 21:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae’r adeilad ar ddau lawr ac mae mynedfa’r adeilad ar y llawr gwaelod. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth, ac yn cynnwys:

GwaelodHoll gasgliadau benthyca llyfrau gan gynnwys llyfrau benthyciad byr, y prif gasgliad a’r casgliad llungopïau. Mae system cyflwyno a dychwelyd llyfrau hunanwasanaeth, gyda gwasanaeth dychwelyd 24 awr. Ardaloedd pori anffurfiol gyda phapurau newydd a theledu sgrin plasma yn dangos sianelu newyddion.
Cyntaf
Mae ôl-rifynnau cyfnodolion a phapurau newydd, ynghyd â chasgliad cyfeirio sy’n cynnwys cyfeiriaduron, adroddiadau’r farchnad, cyhoeddiadau ystadegol, cyhoeddiadau cyfeirio a mynegeio, ar gael yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Ymwelwyr.

Mynediad

  • Wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, gyda ramp wrth y fynedfa i’r llyfrgell.
  • Dau fan parcio ar gyfer defnyddwyr anabl.
  • Toiledau hygyrch ar llawr gwaelod Adeilad Aberconwy.
  • Desg ymholiadau lefel isel
  • Lifft gwasanaeth yn darparu mynediad i lawr cyntaf y llyfrgell.
  • Terfynellau catalog llyfrgell lefel isel
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Aberconwy

Email:
abcyliby@Cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4770
Twitter:
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Aberconwy
Llawr gwaelod
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU


Llyfrgellwyr pwnc

Stephen Ratcliffe

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)

Susan Smith

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)