Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Aberconwy

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth.

View Llyfrgell Aberconwy on Google Maps

Oriau agor

Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 21:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Aberconwy yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Mae’r adeilad ar ddau lawr ac mae mynedfa’r adeilad ar y llawr gwaelod. Mae gan y llyfrgell adnoddau gwybodaeth mewn busnes, economeg a thrafnidiaeth, ac yn cynnwys:

GwaelodHoll gasgliadau benthyca llyfrau gan gynnwys llyfrau benthyciad byr, y prif gasgliad a’r casgliad llungopïau. Mae system cyflwyno a dychwelyd llyfrau hunanwasanaeth, gyda gwasanaeth dychwelyd 24 awr. Ardaloedd pori anffurfiol gyda phapurau newydd a theledu sgrin plasma yn dangos sianelu newyddion.
Cyntaf
Mae ôl-rifynnau cyfnodolion a phapurau newydd, ynghyd â chasgliad cyfeirio sy’n cynnwys cyfeiriaduron, adroddiadau’r farchnad, cyhoeddiadau ystadegol, cyhoeddiadau cyfeirio a mynegeio, ar gael yng Nghanolfan Astudio Aberconwy i Ymwelwyr.

Mynediad

  • Wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, gyda ramp wrth y fynedfa i’r llyfrgell.
  • Dau fan parcio ar gyfer defnyddwyr anabl.
  • Toiledau hygyrch ar llawr gwaelod Adeilad Aberconwy.
  • Desg ymholiadau lefel isel
  • Lifft gwasanaeth yn darparu mynediad i lawr cyntaf y llyfrgell.
  • Terfynellau catalog llyfrgell lefel isel
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Aberconwy

Email
abcyliby@Cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4770
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Aberconwy
Llawr gwaelod
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU


Llyfrgellwyr pwnc

Stephen Ratcliffe

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)

Susan Smith

Llyfrgellydd Pwnc (Busnes)