Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad staff Erasmus

Staff Erasmus wythnos datblygu 2014 tu allan i Amgueddfa Caerdydd
Staff Erasmus wythnos datblygu 2014 tu allan i Amgueddfa Caerdydd.

Ewch i Gaerdydd i ddysgu mwy am ein Gwasanaeth Llyfrgell a rhannu gwybodaeth ac arfer da.

Bob dwy flynedd rydym yn rhedeg rhaglen wythnos o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd ar gyfer llyfrgellwyr rhyngwladol. Mae’r wythnos yn cynnwys darlithoedd, teithiau, digwyddiadau rhwydweithio a digon o gyfleoedd i rannu syniadau.

Cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf yn 2009 ac roedd yn cynnwys pedwar diwrnod o seminarau a gweithdai. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi ehangu ein digwyddiadau i gynnwys ymweliadau oddi ar y safle i leoliadau fel Llyfrgell Ganolog Caerdydd ac Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan. Mae’r sgyrsiau hefyd wedi cynnwys cyflwyniadau gan gyfranogwyr, yn seiliedig ar eu profiadau eu hunain a’u meysydd arbenigedd.

Mae’r rhaglen yn cael ei diweddaru yn barhaus i adlewyrchu blaenoriaethau a datblygiadau sy’n newid drwy’r amser yn y sector. Ewch i weld y rhaglen ar gyfer 2018 i archwilio’r sesiynau y gallwch eu disgwyl yn ein digwyddiad nesaf. Gallai hefyd fod o ddefnydd wrth wneud cais i’ch sefydliadau am gyllid i fynychu ein hwythnos Erasmus.

Erasmus staff development 2018

17 August 2017

Programme of activities 2018.

PDF

Costau

Mae yna ffi weinyddol o £100 am fynychu'r digwyddiad hwn. Bydd hefyd angen i chi drefnu llety a theithio i Gaerdydd. Mae rhan fwyaf o gynadleddwyr yn gallu sicrhau cyllid gan eu sefydliad.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth am wythnos datblygu staff 2018, cysylltwch â'ch cydlynydd rhaglen:

Luisa Tramontini