Ewch i’r prif gynnwys

Deon Astudiaethau Ôl-raddedig

Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd
Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ymgeiswyr mewnol yn unig

Bydd yr unigolyn a benodir yn gweithio gyda’r Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Addysg a Phrofiad Myfyrwyr a Rhag Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol i gyflawni is-strategaeth Addysg a Phrofiad Myfyrwyr y Brifysgol.

Yn gyfathrebwr eithriadol gyda'r gallu i gyfleu gweledigaeth glir a sicrhau ymrwymiad ac ymgysylltiad eang gan gymuned academaidd amrywiol, bydd disgwyl i'r Deon gyfrannu at addysg ar lefel sefydliadol a gweithgareddau myfyrwyr, cydweithredu'n effeithiol â Deoniaid addysg eraill ac arweinwyr gwasanaethau proffesiynol ar draws y Brifysgol i gyflawni amcanion strategol yr is-strategaeth Addysg a Phrofiad Myfyrwyr yn llwyddiannus.

Mae tri Deon Astudiaethau Ôl-raddedig y Coleg yn aelodau o’r Grŵp Strategaeth Profiad Myfyrwyr,  ac yn aelodau o Fwrdd y Coleg priodol.  Bydd y Deoniaid yn chwarae rôl sylweddol yn y gwaith o gyflwyno ac ymgorffori strwythur llywodraethu Addysg a Phrofiad Myfyrwyr newydd ar gyfer 21/22.

Y Rôl

Mae Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn chwilio am aelod academaidd o staff i ymgymryd â rôl Deon Astudiaethau Ôl-raddedig er mwyn i’r gwaith o ddatblygu a gweithredu is-strategaeth Addysg a Phrofiad Myfyrwyr y Brifysgol gael ei arwain yn bwrpasol ac effeithiol.  Drwy weithio o fewn fframwaith strategaeth gyffredinol y Brifysgol, yn ogystal â dilyn ei pholisïau a’i gweithdrefnau, bydd y Deon yn annog unigolion i gyfrannu ar y cyd neu’n unigol at hyrwyddo a datblygu dysgu ac addysgu, yn ogystal â thrawsnewid profiad myfyrwyr.

Darllenwch y swydd-ddisgrifiad llawn/manyleb yr unigolyn:

College Dean for Postgraduate Studies Job Description

Working within the framework of the University’s overall strategy, policies and procedures, the Dean will provide academic leadership for the quality of the student experience, academic standards, student satisfaction, student voice and employability for all postgraduate programmes of study (taught and research) within the College.

Sut i wneud cais

I wneud cais, amgaewch CV byr (dim mwy na phum ochr A4) a llythyr eglurhaol (dim mwy na dwy ochr A4) yn rhoi sylw i'r canlynol o dan benawdau clir:

  • Sut mae eich sgililau, eich profiad a’ch nodweddion personol yn eich galluogi i wneud cyfraniad positif i’r rôl;
  • Sut y byddech yn sicrhau eich bod yn ymgyfarwyddo ag amrediad llawn y gweithgareddau yn y maes;
  • Sut y byddech yn arddangos arweinyddiaeth yn y rôl.

Gofynnir ichi ymateb i’r uchod drwy gyfeirio’n benodol at hinsawdd Ôlraddedig (lefel Meistr a Doethur) y Coleg ac at straegaethau a mentrau ehangach y brifysgol o ran Astudiaethau Ôlraddedig.

Dylid cyflwyno ceisiadau ysgrifenedig erbyn dydd 6th Hydref i Stephanie Cotterell (cotterells7@cardiff.ac.uk)

Cynhelir cyfweliadau ar fore 14 Hydref.