Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr o'r UE

Mae Prifysgol Caerdydd yn gymuned ryngwladol, ac rydym yn gwerthfawrogi ein staff a'n myfyrwyr sy'n dod o bob cwr o'r byd i astudio a gweithio yma.

Mae gennym 7,000 o fyfyrwyr rhyngwladol, a 6,800 o staff o 78 o wledydd. Mae gennym gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd. Mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant. Ni fydd hynny'n newid.

Mae Prifysgol Caerdydd yn Brifysgol ryngwladol, uchelgeisiol a llwyddiannus. Rydym hefyd yn brifysgol gyfeillgar. Rydym yn gobeithio eich croesawu yma’n fuan.

Rydym wedi paratoi gwybodaeth a chanllawiau i wladolion yr UE/AEE a'r Swistir sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.