Ewch i’r prif gynnwys

Gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Gadawodd y DU yr UE a daeth cyfraith symud rhydd i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Roedd cyfnod gras o 6 mis i ganiatáu i ddinasyddion yr UE, yr AEE, y Swistir ac aelodau eu teulu sy'n preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 wneud cais i Gynllun Setliad yr UE (EUSS). Daeth y cyfnod gras hwn i ben ar 30 Mehefin 2021. Os ydych chi'n ddinesydd o'r UE, yr AEE neu'r Swistir sy'n dechrau gweithio yn y DU o'r 1 Gorffennaf 2021, bydd angen rhyw fath o ganiatâd arnoch i weithio p'un ai trwy gynllun Setliad yr UE neu fel fisa o dan system fewnfudo ar sail pwyntiau'r DU.

Sylwch fod dinasyddion Iwerddon yn parhau i fod â mynediad anghyfyngedig at waith yn y DU ac nid oes angen caniatâd arnynt i weithio yma.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe Llywodraeth y DU ar y system ar sail pwyntiau.

Sylwer bod gan Brifysgol Caerdydd Gynllun Adleoli a Chynllun Benthyciadau Staff Rhyngwladol i gynorthwyo staff rhyngwladol gyda chostau o'r fath.