Ewch i’r prif gynnwys

Professor Mike Bruford

Cwrdd â'r Athro Mike Bruford, Biolegydd Cadwraeth sy'n mynd â myfyrwyr i Danau Girang, canolfan maes Prifysgol Caerdydd yn jyngl Borneo.

Gwyliwch y fideo yma.

Mae Mike yn defnyddio technegau gwyddonol, geneteg yn bennaf, i astudio poblogaethau o rywogaethau sydd mewn perygl ym mhedwar ban byd. Mae yna’n datblygu cynlluniau rheoli i’w hatal rhag marw allan.

Mae Prifysgol Caerdydd yn unigryw gan mai hi yw’r unig brifysgol yng ngwledydd Prydain sydd â’i chanolfan faes ei hun yn Jyngl Borneo. Mae’r Brifysgol wedi bod yn rhedeg Canolfan Faes Danau Girang ers 2008.  Mae’n cynnig cyfleoedd ymchwil ac addysgu arbennig, gyda myfyrwyr yn teithio yno i astudio bob blwyddyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr sy’n mynd yno, hyd yn oed am bythefnos, yn disgrifio’r profiad fel un sy’n newid bywyd.  Mae wedi annog pobl nad oeddent yn ystyried gweithio fel biolegwyr cadwraethol ar ddiwedd eu gradd i ddilyn gyrfa yn y maes hwnnw.

Mae Mike wrth ei fodd â’r amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae gwaith rhai yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar y DU. Mae eraill yn treulio llawer o’u hamser dramor ac mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae Mike yn credu bod y Brifysgol yn gefnogol iawn o’r math hwnnw o broffil rhyngwladol. Mae cyllid a bwrsariaethau ar gael yn aml, sy’n galluogi academyddion i godi arian i fynd i weithio dramor. Mae enw da rhyngwladol y Brifysgol yn help gwirioneddol yn hyn o beth.