Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaeth â Phrifysgol Namibia

View of the University of Namibia Information and Learning Resource Centre

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Namibia (UNAM) yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i staff a myfyrwyr yn y ddau sefydliad ymgysylltu'n rhyngwladol.

Dechreuodd ein partneriaeth gydag UNAM yn 2014 gyda lansio Prosiect Phoenix, un o bum prosiect ymgysylltu blaenllaw'r Brifysgol, a'r ymrwymiad i sefydlu perthynas hirdymor rhwng ein sefydliadau er budd y ddwy ochr.

Mae ein cydweithio'n parhau i ehangu wrth i brosiectau newydd yn cwmpasu addysg, ymchwil ac adeiladu capasiti ychwanegu at y portffolio cynyddol o weithgareddau ar y cyd. Hyd yma, mae dros 30 o weithgareddau gwahanol wedi'u cyflawni dan ymbarél Phoenix, o hyfforddiant anestheteg i raglennu meddalwedd, ac o ysgolion mathemateg i dechnolegau dysgu digidol.

Mae'r cydweithio academaidd newydd rhwng ein sefydliadau eisoes wedi denu dyfarniadau ymchwil nodedig, gan gynnwys dyfarniad Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) ar gyfer 'Trawswladoli Ieithoedd Modern', sy'n cyfoethogi cyfathrebu effeithiol mewn gwlad lle caiff Saesneg ac Afrikaans eu siarad, yn ogystal â llawer o ieithoedd brodorol.

Mae cysylltiadau helaeth UNAM ar draws Deheubarth Affrica yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu cydweithio aml-bartner yn y rhanbarth ehangach. Mae dyfarniad Datblygu Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) ar gyfer datblygu a dosbarthu pecyn trawma yn Namibia yn dod ag Ysgol Barafeddygol Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Namibia (NUST), UNAM a Phrifysgol Caerdydd at ei gilydd.

Yn dilyn dyfarniad gan y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer raglen adeiladu capasiti ymchwil is-Sahara ar Ddeunyddiau Newydd ar gyfer Dyfodol Ynni Cynaliadwy, a gyllidwyd gan Adran Datblygu Rhyngwladol y DU, mae Prifysgol Caerdydd ac UNAM yn cydweithio gyda Phrifysgol Botswana a Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Kwame Nkrumah (KNUST) yn Ghana. Mae'r cydweithio'n cyfuno modelu cyfrifiaduron perfformiad uchel a thechnegau arbrofol i gyfoethogi nodweddion deunydd celloedd solar copr, deunydd crai a gaiff ei gloddio'n eang ond na chaiff ei ddatblygu'n gynhyrchion gwerth uchel yn Namibia.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau rhyngwladol, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r tîm Partneriaethau Rhyngwladol.

Tîm Partneriaethau Rhyngwladol