Ewch i’r prif gynnwys

Our partnership with KU Leuven

Campws Prifysgol Leuven
Prifysgol Leuven

Mae ein Cytundeb Cydweithio gyda  KU Leuven yn adeiladu ar ein perthynas academaidd hirsefydlog gyda phrifysgol fwyaf Gwlad Belg.

Mae ein prosiectau ymchwil helaeth ar y cyd wedi denu cyllid Ewropeaidd sylweddol ac wedi arwain at nifer cynyddol o gynhyrchion ysgolheigaidd uchel eu heffaith.

Mae ein Cytundeb Cydweithio gyda  KU Leuven, a lofnodwyd ym mis Medi 2014, wedi'i gynllunio i hybu datblygiad cyd-brosiectau ymchwil newydd rhwng ein staff, denu incwm ymchwil a chynnig mwy o gyfleoedd i'n myfyrwyr a'n staff astudio ac addysgu dramor.

Mae'r gweithgareddau partneriaeth newydd yn y Cytundeb yn cynnwys cronfa deithio ddwyochrog benodol i ganiatáu i staff a myfyrwyr PhD o'r naill sefydliad a'r llall dreulio amser yn y brifysgol partner i ddatblygu a chyflawni ymchwil ar y cyd. Mae'r bartneriaeth hefyd yn galluogi cyflawni ymchwil doethurol ar y cyd a phrosiectau hyfforddi yn arwain at gyd-ddyfarniad PhD.

Sefydlwyd Leuven yn 1425 a hi yw'r brifysgol Gatholig hynaf sydd wedi goroesi a'r brifysgol fwyaf yng Ngwlad Belg.  Caiff ei gosod yn rheolaidd ymhlith 100 prifysgol orau'r byd, a'r brifysgol fwyaf arloesol yn Ewrop.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau rhyngwladol, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol.

Rhyngwladol