Ewch i’r prif gynnwys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Nid yw arloesedd clinigol yn gysyniad newydd i Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae gan y ddau sefydliad hanes hir o gydweithio i ddarparu gwasanaethau o safon uchel drwy arloesedd.

Mae'r Bartneriaeth Arloesedd Clinigol yn fenter greadigol sydd yn anelu at ddarparu gwell gofal i gleifion a chreu cyfoeth yng Nghymru.

Clinical Innovation Partnership video

Bydd y Bartneriaeth yn un ffurfiol drwy Strategaeth Arloesedd Clinigol ac yn: 

  • sefydlu ffordd i gefnogi syniadau i wella gofal cleifion gan weithwyr clingol, academyddion a myfyrwyr 
  • darparu prosesau cadarn i gefnogi syniadau sy'n arwain at gynnyrch a gwasanaethau newydd 
  • adeiladu ar gyfarfodydd aml-ddisgyblaethol ac elfennau cefnogol eraill i gynghori, sbarduno a gwarchod syniadau arloesol o safon.

Bydd y bartneriaeth agos yn helpu datblygu ffyrdd arloesol i hybu agweddau o ofal clinigol fydd yn helpu cleifion ledled Cymru.

Yr Athro Keith Harding Deon Arloesedd Clinigol ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwella Clwyfau C&V UHB

Drwy fanteisio ar gyfuno arbenigedd a gweithgaredd ymchwil, mae'r ddau sefydliad yn cydweithio i wella iechyd a lles drwy ddarparu buddion economaidd ehangach. 

Mae'r bartneriaeth yn anelu at daclo heriau iechyd sylweddol fel dementia sy'n gofyn am wybodaeth drylwyr o brosesau'r glefyd, diagnosis, triniaeth a materion gofal cymdeithasol. Mae cydweithio ac ymgysylltu gyda mentrau cenedlaethol yn rhan allweddol o'r strategaeth.

Astudiaethau achos

Bydd yr astudiaethau achos hyn yn canolbwyntio ar rai o'r meysydd lle mae ein harloesedd clinigol yn cael effaith bositif (cynnwys Saesneg yn unig).
Doctors moving a patient

Defnyddio mathemateg i achub bywydau

Mae ein modelau mathemategol newydd yn lleihau amseroedd aros mewn ysbytai er mwyn achub bywydau.

Indian woman drinking water from tap

Ymladd yn erbyn twf heintiau difrifol

Darganfyddiad genyn sy'n wrthiannol i antibiotigau gan ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn newid agwedd a pholisi yn fyd-eang o ran monitro ac ataliad.

Scientist examining liquid in lab

Creu cyffuriau i drin canser a feirysau

Mae technoleg ProTide yn strategaeth sydd o blaid cyffuriau gyda thystiolaeth ei bod wedi cynhyrchu mathau o gyffuriau ar gyfer arwyddion gwrth-ganser a gwrth-feirysol.

Child abuse

Sylfaen glinigol ar gyfer adnabod achosion o gamdrin plant

Rhaglen ymchwil arloesol ar gyfer asesiadau clinigol fwy dibynadwy i adnabod achosion o gamdrin plant a diofalwch.

Cancer laboratory

Trin canser y brostad datblygedig lleol

Dyma ein hymchwilwyr yn datgelu'r technegau gorau am drin canser y brostad datblygedig lleol.

Cysylltu

Am wybodaeth bellach cofiwch gysylltu.

Partneriaeth Arloesedd Clinigol