Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion arloesedd

Bydd arbenigedd Prifysgol Caerdydd yn llunio prosiect lles

5 Awst 2022

Mae’r Brifysgol yn creu partneriaeth â Phentre Awel

Arbenigedd y Brifysgol yn cefnogi 'ecosystem hydrogen’ gyntaf y DU

5 Awst 2022

Ymchwilwyr yn helpu i geisio cyrraedd nodau newid yn yr hinsawdd

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

6 Gorffennaf 2022

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

'Magnet ar gyfer arloesi' yn agor ar gyfer busnes

4 Gorffennaf 2022

Mae TRH yn uno diwydiant a gwyddoniaeth

SimplyDo yn ymuno â sbarc|spark

16 Mehefin 2022

SimplyDo yn ymuno â sbarc|spark

Lansiad sbarc|spark yn dathlu arloesedd

16 Mehefin 2022

Neges ewyllys da'r Prif Weinidog ar gyfer y ganolfan flaenllaw

£3m i gyflymu syniadau disglair Caerdydd

15 Mehefin 2022

UKRI yn ariannu Cyfrifon Cyflymu Effaith

Cyllid ar gyfer prosiectau Cyflymydd Cenedl Ddata Cymru

23 Mai 2022

Llywodraeth Cymru yn cefnogi ymchwil ac arloesi ym maes gwyddor data

Prifysgol Caerdydd yn ymuno â phrosiect ffotoneg cwantwm

19 Ebrill 2022

Y Brifysgol i ddatblygu meddalwedd profi