Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion arloesedd

Mae microsgop yn cynnig delweddu o'r radd flaenaf un

14 Mawrth 2022

Mae microsgop AC-STEM Prifysgol Caerdydd yn cyrraedd y Ganolfan Ymchwil Drosi

Partneriaeth yn sbarduno arloesedd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

8 Chwefror 2022

Cyllid newydd i feithrin cydweithio ar draws meysydd ymchwil a diwydiant

Ymchwilydd ym maes catalysis yn ennill gwobr arbennig

17 Ionawr 2022

Y fedal yn anrhydeddu Syr John Meurig Thomas

Treialu dyfais sy’n iacháu clwyfau

16 Rhagfyr 2021

Partneriaeth gyda Huntleigh Healthcare

Myfyrwyr Caerdydd yn anelu’n uchel gydag Admiral

16 Rhagfyr 2021

Bydd y cynllun yn cael ei gynnal unwaith eto yn 2022

Mae model gan Brifysgol Caerdydd yn mynd i'r afael â Thrais ar sail Rhyw yn Ne Affrica

14 Rhagfyr 2021

Mae Sefydliad Joe Slovo yn cefnogi Cynllun Pretoria

Arweinydd partneriaethau yn ymuno â'r Bwrdd Arloesedd

23 Tachwedd 2021

Penodi Nadine Payne i IACW

‘Mabwysiadu Gyda’n Gilydd’ yn ennill gwobr nodedig yn y DU

28 Medi 2021

KTP yn cael ei goroni am effaith gymdeithasol

Mae Myfyrwyr Cil-y-coed a Techniquest yn ysbrydoli peirianwyr yfory

28 Medi 2021

Mae myfyrwyr mentrus o Ysgol Cil-y-coed a ddyluniodd eitem fuddugol yn arddangosfa Techniquest wedi ymweld â'u creadigaeth ym Mae Caerdydd sy’n defnyddio thema lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Partneriaeth i rymuso menywod Namibia

27 Gorffennaf 2021

Prosiect Phoenix yn sicrhau Statws Canolfan ar gyfer addysg merched