Ewch i’r prif gynnwys

George Pearce

George Pearce, MD of IAMP Media, smiling, sitting at desk in front of closed blinds, MacBook open on desk

Mae fy nghymhelliad mentergarol yn deillio o’r ffaith nad wyf yn or-hoff o gael pob yn dweud wrtha i beth i’w wneud. Rwy'n hoffi bod yn feistr arnaf fi fy hun, a phennu fy nghyfeiriad fy hun.

Rwyf yn rhedeg IAMP Media, cwmni datblygu meddalwedd a gwe pwrpasol a gychwynnais o’n stafell wely yn 2013. Bellach rydym yn dîm o bum aelod staff amser llawn yn Ysgol Busnes a Thechnoleg Caerdydd, sy’n gweithio gydag ystod o gleientiaid - o fusnesau bychain i gorfforaethau gwerth miliynau o bunnoedd - ledled y byd.

Astudiais Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2010 a 2013. Ychydig cyn diwedd fy nghwrs, dechreuais ystyried beth byddwn yn ei wneud ar ôl i graddio. Fe wnaeth llunio gwefannau a meddalwedd fy nghynnal drwy’r Brifysgol ac roedd yn ymddangos i mi fel dilyniant naturiol.

Roedd ffocws enfawr drwy gydol ein gradd ar y byd go iawn ac ar ddatrys problemau. Cafwyd llawer o gefnogaeth gan y Brifysgol: Cefais gefnogaeth a chymorth mentoriaid - pobl â phrofiad y gallwn ofyn cwestiynau iddynt. Mae cymorth menter Prifysgol Caerdydd wedi bod yn hanfodol i’n llwyddiant, gan gynnwys cyngor, mentora a gofod swyddfa rhad ac am ddim am ein blwyddyn gyntaf (er i ni dyfu’n rhy fawr ar ei gyfer o fewn chwe mis!)

"Rwy’n credu bod gwir gymhelliant ac angerdd am arloesedd yn y Brifysgol."

George Pearce Rheolwr Gyfarwyddwr, IAMP Media

Mae’r Brifysgol yn sicrhau bod arloesedd wrth wraidd yr hyn y mae’n ei wneud, sy’n wych i fyfyrwyr. Mae’n darparu iddynt gefnogaeth sefydliad enfawr. Mae rhedeg busnes bach wedi bod (ac yn parhau i fod) yn her enfawr, ond mae hefyd yn un o’r pethau mwyaf pleserus a buddiol i mi ei wneud erioed. Gyda’r cymorth sydd ar gael gan Brifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru, ni fu erioed amser gwell i gychwyn.

Mae pob busnes yn wynebu heriau. Mae rhai yn fwy nag eraill, ac yn bygwth y busnes ar adegau. Mae’n bwysig dyfalbarhau a chanfod ffyrdd o oresgyn yr heriau hynny fel nad ydynt yn bygwth eich syniad, ac i’ch galluogi i barhau ar drywydd yr hyn rydych yn angerddol yn ei gylch.

Mae’r foment y caiff y syniad ei drosi’n fusnes yn gwbl frawychus. Mae i fod felly. Ond mae hefyd yn llawer iawn o hwyl ac mae'n hynod foddhaol.

Clywch ragor gan George.