Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Arloesedd

Bydd y Ganolfan Arloesedd yn rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen i'n partneriaid i droi syniadau gwych yn realiti.

Bydd gan y ganolfan fywiog hon gysylltiadau rhyngwladol, a bydd yn meithrin partneriaethau rhwng entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr.

Bydd gan y Ganolfan fannau a rennir, labordai, a swyddfeydd a wasanaethir, a bydd yn gweithio law yn llaw â busnesau, gan gynnwys busnesau bach a chwmnïau sefydledig. Bydd rhai o academyddion mwyaf blaenllaw'r byd yn gweithio yn yr adeilad 12,000m2 ac yn cynnig arbenigedd ar draws y Brifysgol i fusnesau. Bydd y Ganolfan yng nghanol Caerdydd, ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau newydd a fydd yn galluogi arloesedd i ffynnu.

Bydd y Ganolfan, a fydd ym Mharc Maendy yng nghanol Caerdydd, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau newydd a fydd yn galluogi arloesedd i ffynnu:

 • gofod hyblyg 2,400m² ar gyfer swyddfeydd rhwng 11m² a 115m²
 • mannau ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer cyfarfodydd, gyda chyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf
 • mynediad at gynghorwyr proffesiynol y stryd fawr
 • man cydweithio pwrpasol ar gyfer myfyrwyr/graddedigion sy’n entrepreneuriaid
 • mannau ar gyfer cynnal arddangosfeydd/cyflwyniadau ar y cyd
 • 500m² ar gyfer labordai gwlyb (gan gynnwys siambrau mwg a rennir)
 • band eang cyflym
 • caffi
 • desgiau dros dro a mannau ar gyfer cydweithio
 • derbynfa ganolog
 • lle ar gyfer cynadleddau/digwyddiadau i hyd at 200 o bobl
 • cyfraddau cystadleuol ar gyfer defnyddio gwasanaethau a chyfleusterau’r Brifysgol.

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan Athro Llywodraethu a Datblygu

Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud eich busnes? Cysylltwch:

Sally O'Connor