Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Mae Prifysgol Caerdydd yn ganolfan blaenllaw ar gyfer ymchwil ac effaith astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth.

Rydym ymhlith y deg adran uchaf yn y DU yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf, sef asesiad gan lywodraeth y DU ar safon ymchwil. Cafodd 95% o'n gwaith ymchwil a 90% o'n hamgylcheddau ymchwil eu dyfarnu'n 'rhagorol yn rhyngwladol' neu 'o'r radd flaenaf'.

Rydym yn cyfuno astudiaeth hanesyddol a thestunol-ieithyddol o draddodiadau a diwinyddiaeth grefyddol gyda dulliau gwyddonol-gymdeithasol i grefydd mewn cymdeithasau cyfoes. Mae tri grŵp ymchwil yn canolbwyntio ar grefydd yr hynafiaeth hwyr, crefyddau Asiaidd a chrefydd mewn cymdeithasau cyfoes. Mae diddordebau staff ymchwil yn cynnwys astudiaeth Cristnogaeth, Bwdhaeth a Manichaeth yn Nwyrain a Chanolbarth Asia, ac Astudiaethau Islamaidd.

Mae pynciau ymchwil diweddar a pharhaus yn cynnwys hanes achau yn Ne ddwyrain Asia; ymarferion hirhoedledd yn Tibet; Islam a Bangladeshiaid ifanc; caplaniaid Mwslimaidd yn y DU; a hunaniaeth teuluoedd Cymraeg Mwslimaidd.

Effaith ymchwil

O werthfawrogi pwysigrwydd caplaniaeth Fwslimaidd mewn sefydliadau fel carchardai ac ysbytai i'r cyfieithiad newydd o destun Bwdhaidd sanctaidd, mae effaith ein hymchwil ymhlith y deg uchaf yn REF 2014, yn perfformio'n uwch na sgôr y sector ar gyfartaledd o ran effaith.

Buddhist prayer book

Ymchwil cyfieithu'n ffurfio arferion Bwdhaeth yn yr Almaen

Mae ein hymchwil arloesol i gyfieithu testun sanctaidd Bwdhaidd wedi dylanwadu ar arferion Bwdhaidd yn yr Almaen.

How a German translation of a key Buddhist text is influencing perception of both the religious content and history of the text.