Ewch i’r prif gynnwys

Staff academaidd

Dr Eyad Abuali

Cydymaith Ymchwil mewn Hanes Islamaidd a Gwareiddiad

Telephone
+44 29225 11684
Email
AbualiE@caerdydd.ac.uk

Dr Mohammed Ahmed

Darlithydd mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig, Dirprwy Bennaeth Canolfan Islam y DU

Telephone
+44 29208 75634
Email
AhmedMA1@caerdydd.ac.uk

Dr Mansur Ali

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd

Telephone
+44 29208 76297
Email
AliMM1@caerdydd.ac.uk

Dr Nicholas Baker-Brian

Darllenydd yn y Testament Newydd ac Astudiaethau Cristnogol Cynnar, Dirprwy Bennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd

Telephone
+44 29208 74000 ext 77404
Email
Baker-BrianNJ1@caerdydd.ac.uk

Dr Eleanor Barnett

Leverhulme Early Career Fellow

Telephone
+44 29225 14678
Email
BarnettE2@caerdydd.ac.uk

Dr Jenny Benham

Darllenydd mewn Hanes Canoloesol

Telephone
+44 29208 75648
Email
BenhamJ@caerdydd.ac.uk

Dr Julia Best

Uwch Ddarlithydd mewn Archaeoleg

Telephone
+44 29225 12373
Email
BestJ3@caerdydd.ac.uk

Dr Lloyd Bowen

Reader in Early Modern and Welsh History

Telephone
+44 29208 76284
Email
BowenL@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Guy Bradley

Athro Hanes Rhufeinig a Hanes Cynnar yr Eidal (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 76283
Email
BradleyGJ@caerdydd.ac.uk

Mr Mark Bryant

Swyddog Datblygu ar gyfer y Ganolfan Astudio Islam yn y DU (Islam-UK)

Telephone
+44 29208 70121
Email
BryantMW@caerdydd.ac.uk

Dr Andrew Buck

Darlithydd mewn Hanes Canoloesol

Telephone
+44 29225 12378
Email
BuckA@caerdydd.ac.uk

Katie Campbell

Swyddog Cymorth Ymchwil

Telephone
+44 29208 76538
Email
CampbellK6@caerdydd.ac.uk

Dr Louise Child

Darlithydd mewn Astudiaethau Crefyddol

Telephone
+44 29208 74039
Email
ChildL@caerdydd.ac.uk

Dr Emily Cock

Senior Lecturer in Early Modern History, Equality, Diversity and Inclusion Lead

Telephone
+44 29208 76104
Email
CockE@caerdydd.ac.uk

Miss Sarah Creed

Swyddog Gweinyddol (Dyddiau Gwaith Mawrth - Iau)

Telephone
+44 29208 74929
Email
CreedS@caerdydd.ac.uk

Dr Oliver Davis

Senior Lecturer, CAER Heritage Project Co-director (Study Leave 2022/3 (Semester 1))

Telephone
+44 29225 10215
Email
DavisOP@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Max Deeg

Athro mewn Astudiaethau Bwdhaidd (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 76899
Email
DeegM1@caerdydd.ac.uk

Dr Karen Dempsey

Lecturer in Medieval Archaeology

Telephone
+44 29225 14035
Email
DempseyK@caerdydd.ac.uk

Mr Ian Dennis

Darlithydd mewn Archaeoleg (Absenoldeb Astudio 2022/3 (Semester 2))

Telephone
+44 29208 70065
Email
DennisIT@caerdydd.ac.uk

Dr Flint Dibble

Marie-Sklowdowska Curie Research Fellow

Telephone
+44 29225 11402
Email
DibbleW@caerdydd.ac.uk

Dr David Doddington

Lecturer in North American History

Telephone
+44 29208 74251
Email
DoddingtonD@caerdydd.ac.uk

Dr Nicola Emmerson

Darllenydd mewn Cadwraeth, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Arweinydd mewn Strategaeth Ddigidol

Telephone
+44 29208 74581
Email
EmmersonNJ@caerdydd.ac.uk

Dr Federica Ferlanti

Darlithydd mewn Hanes Modern Tsieina

Telephone
+44 29208 75649
Email
FerlantiF@caerdydd.ac.uk

Dr Maria Fragoulaki

Senior Lecturer in Ancient Greek history

Telephone
+44 29208 70558
Email
FragoulakiM@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Sophie Gilliat-Ray

Athro mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol, Pennaeth Canolfan Islam y DU

Telephone
+44 29225 10830
Email
Gilliat-RayS@caerdydd.ac.uk

Dr Fay Glinister

Darlithydd mewn Hanes Rhufeinig

Telephone
+44 29225 14581
Email
GlinisterF@caerdydd.ac.uk

Dr Jaclyn Granick

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Iddewig Modern (Absenoldeb Astudio hyd at 2023/4)

Telephone
+44 29225 11741
Email
GranickJ@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Clare Griffiths

Athro Hanes Modern, Pennaeth Hanes

Telephone
+44 29208 75498
Email
GriffithsCVJ@caerdydd.ac.uk

Ms Kirsty Harding

Graphic Designer & Digital Archaeological Illustrator

Email
HardingK8@caerdydd.ac.uk

Yr Athro James Hegarty

Reader in Indian Religions

Telephone
+44 29208 70103
Email
HegartyJ@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Mary Heimann

Athro Hanes Modern, Dirprwy Bennaeth Hanes

Telephone
+44 29208 75157
Email
HeimannM@caerdydd.ac.uk

Dr Robert Heimburger

Darlithydd mewn Moeseg a Diwinyddiaeth Gristnogol

Email
Heimburger@caerdydd.ac.uk

Dr Rachel Herrmann

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Americanaidd Modern (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 75647
Email
HerrmannR@caerdydd.ac.uk

Miss Laura Hogg

Archaeological Illustrator

Email
HoggL1@caerdydd.ac.uk

Mr Nuo Jin

Tiwtor Graddedig

Email
JinN3@caerdydd.ac.uk

Dr Dylan Johnson

Darlithydd mewn Hanes Hynafol Ger y Dwyrain

Telephone
+44 29208 76874
Email
JohnsonD9@caerdydd.ac.uk

Dr Bronach Kane

Lecturer in Medieval History

Telephone
+44 29208 75620
Email
KaneB@caerdydd.ac.uk

Dr Asma Khan

Cydymaith Ymchwil mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig

Telephone
+44 29208 75069
Email
asmakhan@caerdydd.ac.uk

Dr Jasmine Kilburn-Toppin

Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar

Telephone
+44 29208 70414
Email
Kilburn-ToppinJ@caerdydd.ac.uk

Dr Nicki Kindersley

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Affrica

Telephone
+44 29208 79901
Email
KindersleyN1@caerdydd.ac.uk

Dr Dimitra Kokkini Robson

Lecturer in Greek and Latin

Telephone
+44 29225 12376
Email
KokkiniD@caerdydd.ac.uk

Dr Marion Loeffler

Darllenydd mewn Hanes a Hanes Cymru

Telephone
+44 29208 70546
Email
LoefflerM@caerdydd.ac.uk

Dr Helena Lopes

Darlithydd mewn Hanes Asiaidd Modern

Telephone
+44 29225 12106
Email
LopesH@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Josef Lossl

Athro Diwinyddiaeth Hanesyddol a Hanes Deallusol, Cyd-Bennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd

Telephone
+44 29208 75499
Email
LosslJ@caerdydd.ac.uk

Dr Hongjiao Ma

Research Associate

Telephone
+44 29225 11673
Email
MaH15@caerdydd.ac.uk

Dr Eve MacDonald

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes yr Henfyd (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 79682
Email
MacDonaldG1@caerdydd.ac.uk

Dr Jan Machielsen

Reader in Early Modern History (Study Leave 2022/3)

Telephone
+44 29208 76698
Email
MachielsenJ@caerdydd.ac.uk

Dr Richard Madgwick

Darllenydd mewn Gwyddoniaeth Archaeolegol

Telephone
+44 29208 74239
Email
MadgwickRD3@caerdydd.ac.uk

Dr Saira Malik

Lecturer in Religious Studies

Telephone
+44 29208 74240
Email
MalikS7@caerdydd.ac.uk

Dr Leia Mion

Cydymaith Ymchwil

Telephone
+44 29225 11654
Email
MionL@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Jacqueline Mulville

Athro mewn Bioarchaeoleg, Pennaeth Archaeoleg a Chadwraeth

Telephone
+44 29208 74247
Email
MulvilleJA@caerdydd.ac.uk

Dr Michael Munnik

Uwch Ddarlithydd mewn Damcaniaethau a Dulliau'r Gwyddorau Cymdeithasol, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Telephone
+44 29208 75646
Email
MunnikM@caerdydd.ac.uk

Dr Gavin Murray-Miller

Senior Lecturer in Modern European History

Telephone
+44 29208 76715
Email
Murray-MillerG@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Paul Nicholson

Professor in Archaeology, Director of Recruitment and Admissions

Telephone
+44 29208 74582
Email
NicholsonPT@caerdydd.ac.uk

Dr Eric Nordgren

Darlithydd mewn Cadwraeth

Telephone
+44 29208 79658
Email
NordgrenEA@caerdydd.ac.uk

Mr Phil Parkes

Darllenydd mewn Cadwraeth

Telephone
+44 29208 75628
Email
Parkes@caerdydd.ac.uk

Dr Tetyana Pavlush

Lecturer in Modern European History

Telephone
+44 29225 12380
Email
PavlushT@caerdydd.ac.uk

Dr Asta Rand

Marie Curie Cymrawd Ôl-ddoethurol

Email
RandA@caerdydd.ac.uk

Dr Ian Rapley

Darlithydd mewn Hanes Dwyrain Asia

Telephone
+44 29208 74260
Email
RapleyI@caerdydd.ac.uk

Dr Louis Rawlings

Senior Lecturer in Ancient History, Safety, Health and Environment and Facilities Lead

Telephone
+44 29208 75744
Email
Rawlings@caerdydd.ac.uk

Dr David Roberts

Lecturer in Roman Archaeology

Telephone
+44 29225 11828
Email
RobertsD30@caerdydd.ac.uk

Dr James Ryan

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Ewropeaidd Modern (Rwsia) (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 76511
Email
RyanJ5@caerdydd.ac.uk

Dr Andy Seaman

Darlithydd mewn Archaeoleg Ganoloesol Gynnar

Telephone
+44 29225 12375
Email
SeamanA@caerdydd.ac.uk

Dr Jerrod Seifert

Darlithydd mewn Cadwraeth

Telephone
+44 29208 76597
Email
SeifertJH@caerdydd.ac.uk

Haroon Sidat

Cydymaith Ymchwil

Telephone
+44 29208 75650
Email
SidatHE@caerdydd.ac.uk

Dr Gerwin Strobl

Darllenydd mewn Hanes

Telephone
+44 29208 75653
Email
StroblG@caerdydd.ac.uk

Dr Rebecca Thomas

Darlithydd mewn Hanes Canoloesol

Telephone
+44 29225 12385
Email
ThomasR165@caerdydd.ac.uk

Dr Riyaz Timol

Cydymaith Ymchwil mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig

Telephone
+44 29208 74884
Email
TimolR1@caerdydd.ac.uk

Dr Laurence Totelin

Athro Hanes yr Henfyd, Dirprwy Bennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd

Telephone
+44 29208 75631
Email
TotelinLM@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Shaun Tougher

Reader in Ancient History

Telephone
+44 29208 76228
Email
TougherSF@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Keir Waddington

Athro Hanes (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Telephone
+44 29208 76103
Email
WaddingtonK@caerdydd.ac.uk

Dr Ashley Walsh

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cynnar

Telephone
+44 29208 79731
Email
WalshA6@caerdydd.ac.uk

Dr Stephanie Ward

Senior Lecturer in Modern Welsh History

Telephone
+44 29208 75277
Email
WardSJ2@caerdydd.ac.uk

Dr Ruth Westgate

Uwch Ddarlithydd Hanes ac Archaeoleg yr Henfyd, Cyd-Bennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd

Telephone
+44 29208 76105
Email
WestgateR@caerdydd.ac.uk

Yr Athro James Whitley

Athro yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Dirprwy Bennaeth Archaeoleg a Chadwraeth

Telephone
+44 29208 76681
Email
WhitleyA@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Matthew Wilkinson

Athro Crefydd mewn Bywyd Cyhoeddus

Telephone
+44 29225 11806
Email
WilkinsonM8@caerdydd.ac.uk

Dr Mark Williams

Darllenydd mewn Hanes Modern Cynnar, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Effaith

Telephone
+44 29208 70403
Email
WilliamsM64@caerdydd.ac.uk

Mr Martin Wright

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes

Telephone
+44 29208 70830
Email
WrightMK@caerdydd.ac.uk

Dr Esther Wright

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Digidol

Telephone
+44 29208 74742
Email
WrightE11@caerdydd.ac.uk

Dr David Wyatt

Reader in Early Medieval History

Telephone
+44 29208 70404
Email
WYATTD1@caerdydd.ac.uk