Ewch i’r prif gynnwys

Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i fyfyrwyr, staff, cwsmeriaid, ac unrhyw un arall sy'n defnyddio ein cyrsiau, gwasanaethau a chyfleusterau.

Os nad ydym wedi bodloni eich disgwyliadau, hoffem glywed gennych i fynd i'r afael â'ch pryderon a gwella'r hyn yr ydym yn ei gynnig.

Sut i wneud cwyn

Dewiswch yr opsiwn mwyaf perthnasol i ddod o hyd i'r camau gweithredu gorau ar gyfer eich cwyn.