Ewch i’r prif gynnwys

Eich tystysgrif gradd

Ni fydd eich tystysgrif gradd yn cael ei chyflwyno i chi yn eich seremoni raddio. Bydd yn cael ei hanfon atoch drwy'r post.

Bydd graddedigion yn cael ebost gan Weithrediadau Myfyrwyr y Gofrestra, yn cadarnhau dyddiad eich dyfarniad gradd, a'r cyfeiriad y bydd eich tystysgrif yn cael eu hanfon iddo. Ynghyd â'ch tystysgrif, byddwch yn derbyn gwybodaeth am sut i fewngofnodi i'r wefan porth Cadarnhau lle fyddwch yn gallu cael  mynediad at eich trawsgrifiad a wiriwyd yn electronig ac Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Os oes angen gwneud newidiadau i'ch cyfeiriad, rhowch wybod i Weithrediadau Myfyrwyr y Gofrestra ymhen pum diwrnod gwaith, i wneud yn siŵr bod eich dogfennau'n eich cyrraedd yn ddiogel.

Byddwch yn derbyn eich tystysgrif a'ch trawsgrifiad ymhen chwech i wyth wythnos ar ôl dyddiad yr ebost gan y Tîm Gweithrediadau Myfyrwyr y Gofrestra,

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â derbyn eich tystysgrif, cysylltwch â'r Tîm Gweithrediadau Myfyrwyr y Gofrestra:

Gweithrediadau Myfyrwyr Y Gofrestra

Y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd

Rhaid i Bwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol ymgynghori ar yr holl ddyfarniadau a gaiff eu hargymell gan Fwrdd Arholi, cyn gallu cyflwyno tystysgrifau a thrawsgrifiadau.

Os oes gennych unrhyw ddyled addysgol heb ei thalu, sy'n fwy na £30, ni chewch eich cynnwys ar y rhestrau cyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd nes i chi ad-dalu'r ddyled.

Mae enghreifftiau o ddyled addysgol yn cynnwys:

 • Ffioedd dysgu
 • Cosbau Llyfrgell
 • Ffioedd ailgyflwyno
 • Ffioedd ailgofrestru
 • Sefyll arholiadau y tu allan i Gaerdydd
 • Teithiau maes.

Cynhelir cyfarfodydd Pwyllgor ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher 23 Ionawr 2019
 • Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019
 • Dydd Mercher 12 Mehefin 2019
 • Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019
 • Dydd Mercher 2 Hydref 2019