Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth Dyfodol Myfyrwyr i raddedigion

Direction sign in sunset

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich dyfodol a gwneud dewisiadau am yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl cwblhau eich cwrs.

Rydym yn cynnig adnoddau, gwasanaethau a digwyddiadau i'ch helpu chi i ddeall eich opsiynau, gwireddu'ch potensial a chael swydd, astudiaeth bellach neu gyfleoedd eraill.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith enfawr ar gymuned ein prifysgol. Rydym yn deall yr heriau, yr ofnau a'r ansicrwydd y gallech fod wedi'u profi fel myfyriwr, ond hefyd fel myfyriwr graddedig newydd. Gyda hyn mewn golwg, mae ein tîm Dyfodol Myfyrwyr wedi creu ystod o gymorth ychwanegol i'ch helpu.

Arolwg ymadael

Llenwch arolwg ymadael i'n helpu i ddeall eich camau nesaf a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i roi gwybod i ni a hoffech gael cymorth gyrfaol ychwanegol i helpu i roi hwb i’ch bywyd ar ôl y brifysgol. Cadwch lygad ar eich ebyst o 20 Mehefin.

Interniaethau â chyflog

Mae’r interniaethau’n berffaith ar gyfer datblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ar hyn o bryd. Ar yr un pryd, maent yn datblygu eich hyder a’ch rhwydwaith proffesiynol.

Edrychwch ar yr holl gyfleoedd ar eich cyfrif gyrfaoedd a chwiliwch am ‘Interniaethau i Raddedigion'.

Adnoddau ar-lein

Rydym yn lansio adran bwrpasol o’r enw 'Graddedigion' ar Daith Eich Gyrfa. Diben yr adran yw cynnig y wybodaeth ddiweddaraf, cyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i lywio pynciau fel y farchnad lafur, sut i ymdopi ag ansicrwydd o ran pa yrfa i’w dilyn a sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Gellir cwblhau'r sesiynau yn eich amser eich hun.

Podlediad 'Fy Nyfodol'

Mae ein myfyrwyr blwyddyn olaf a'n harbenigwyr recriwtio yn rhannu eu profiadau i'ch helpu chi i lywio taith eich gyrfa mewn byd ôl-bandemig. Mae pob pennod yn cynnwys arbenigwr gwadd ar bwnc penodol ac yn cael ei gyflwyno gan gyd-fyfyrwyr.

Gwrandewch ar Spotify neu Apple Podcasts.

Gweithdai i hybu eich cyflogadwyedd

Ymunwch â'n cynghorwyr gyrfaoedd i glywed rhagor am yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano, sut i wneud argraff dda a chynyddu'ch gobeithion o lwyddo ar bob cam o'r broses recriwtio.

Mae'r gweithdai'n dechrau ar 20 Mehefin a gellir eu gweld a chadw lle ar ecu cyfer trwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Penodiadau cynghorwyr gyrfaoedd

Trafodwch eich opsiynau gyda'ch ymgynghorydd gyrfaoedd Ysgol-benodol, a all eich helpu i greu eich cynllun gyrfa a nodi'ch camau nesaf. Trefnu apwyntiad.

Dewch o hyd i swyddi a phrofiad gwaith

Defnyddiwch ein Bwrdd Swyddi i ddod o hyd i swyddi i raddedigion, interniaethau, lleoliadau gwirfoddoli a gwaith mewn dros 5,000 o sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o ystod eang o sectorau gyda chyflogwyr sy’n targedu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Sefydlwch broffil gyrfaoedd er mwyn creu chwiliadau a hysbysiadau unigryw.

Gallwch hefyd chwilio am swyddi tramor ar GoinGlobal.

Rhwydweithio gyda chynfyfyrwyr

Gallwch gysylltu â chynfyfyrwyr eraill, datblygu eich rhwydwaith proffesiynol, dod o hyd i gyfleoedd, a manteisio ar gefnogaeth arbennig trwy ein platfform rhwydweithio unigryw Cysylltiad Caerdydd. Mewn ychydig gliciau yn unig, gallwch ddod o hyd i fentor o'ch diwydiant, gofyn cwestiynau a chyflwyno eich hun.

Cefnogaeth

Mae'r gefnogaeth a amlinellir uchod yn ychwanegol at: