Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i raddedigion

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid ffarwelio.

Mae profiad Caerdydd yn mynd y tu hwnt i'ch amser ar y campws. Wrth raddio, byddwch yn ymuno â theulu o 175,000 o gynfyfyrwyr - cymuned fyd-eang fywiog sydd dros 130 oed. Bydd gennych hefyd fynediad at gefnogaeth, cyngor a chyfleoedd.

Er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gysylltu â chi ar ôl i chi raddio, rhaid i chi ddiweddaru eich manylion cyswllt ôl-raddio ar SIMS ar-lein. Defnyddiwch gyfeiriad ebost nad yw'n un caerdydd.ac.uk i ddewis cael cyfathrebiadau.

Graduates at the Hadyn Ellis

Cynfyfyrwyr

Cadwch gysylltiad gyda'r Brifysgol a fyddwch yn ran o gymuned byd-eang cynfyfyrwyr.

Cefnogaeth gyrfaoedd Graddedigion ‘21

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich dyfodol ac i wneud dewisiadau am yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl cwblhau’ch cwrs.

Graduate Outcomes

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Mae Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch.

birds eye

Cefnogaeth i entrepreneuriaid

Os oes gennych syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol, neu eisiau ennill sgiliau newydd rydym yma i’ch cefnogi chi.

Online interview

Datblygiad personol a phroffesiynol

Mae’r Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser wedi’u hanelu at ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Public audience attending a talk in a lecture theatre

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Eich iechyd a'ch lles

Os ydych wedi bod yn derbyn cymorth gan ein Tîm Cwnsela, Iechyd a Lles, dylech drafod eich gofynion cymorth yn y dyfodol gyda'ch Cwnselydd neu Ymarferydd Lles fel eu bod yn gallu cysylltu â'ch Meddyg Teulu os bydd angen.

Gallwch barhau i gael gafael ar ein hadnoddau hunan-gymorth sy’n ymwneud ag iechyd emosiynol a chorfforol tra bod gennych fynediad at y fewnrwyd.

Hefyd, sylwer y gallai fod angen cofrestru gydag Meddyg Teulu (GP) newydd gan ddibynnu ar le rydych yn byw ar ôl i chi raddio.